دوشنبه 1396/9/27 - 58 : 15
مشخصات امام جمعه
محمدرضا عبادی
محمدرضا عبادی
دلبران
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/17
اشاره به کشتار و نسل کشی در ميانمار و یمن و دست داشتن آمریکا در این جنایات و محکوم کردن این جنایات که کاملاً در سکوت خبری صورت می گیرد. و درخواست از مردم و مسئولین برای محکوم کردن این جنایات.

نماز جمعه شهر دلبران، به امامت حاج آقا عبادی : سفارش به تقوی و رعایت تقوی در کسب و کار و روابط اجتماعی و تمامی مراحل زندگی تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر لزوم تجلیل از این عید بسیار بزرگ چون بزرگ ترین عید مسلمانان است و غدیر ادامه رسالت پیامبر اسلام (ص) است و در جواب شبهه ای که بعضی از افراد مبنی بر اینکه زیاد نباید اینگونه مراسمات شلوغ شود و ممکن است باعث تفرقه شود وارد می کنند باید گفت  غدیر سند مظلومیت شیعه و نشان دهنده راه راست بعد از پیامبر تا آخر الزمان است و بزرگداشت این روزها باعث زنده شدن اسلام اصیل می شود و چشمه جوشانی است که تا قیامت با جوشش خودموجب شکوفایی اسلام است و بدون غدیر طبق فرموده قرآن اسلام ناقص می ماند و خداوند اراده فرموده که این واقعه حفظ شود تا اسلام از این طریق محفوظ بماند.

اشاره به حادثه 17 شهریور و کشتار مردم به دست رژیم ستمشاهی با حمایت آمریکای جنایتکار.

اشاره به کشتار و نسل کشی در ميانمار و یمن و دست داشتن آمریکا در این جنایات و محکوم کردن این جنایات که کاملاً در سکوت خبری صورت می گیرد. و درخواست از مردم و مسئولین برای محکوم کردن این جنایات.

اخبار
ارتباط با امام جمعه