چهارشنبه 1395/12/4 - 50 : 9
مشخصات امام جمعه
هادی خلیلی
هادی خلیلی
حسن آباد( ياسوگند)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/5/8
امام صادق خدمت بزرگی را به اسلام نموده است

خطبه اول:

امام جمعه شهر حسن آباد یاسوکند در آغاز خطبه خود و مردم را به تقوای الهی دعوت نمود و موضوع خطبه اول خود را به ادامه بیان صفات اهل تقوی از نظر اما علی (ع) اختصاص داد.

ایشان در ادامه یکی از صفات اهل تقوی را این بیان نمودند که در دنیا از ترس ضایع شدن حق شخصی بدن آن ها همیشه نحیف و ضعیف است که این از اضطراب زیاد میتواند باشد.

یکی دیگر از صفات اهل تقوی این است که همیشه در حال تفکر در مورد دنیا و آخرت هستند.

صفت بعدی اهل تقوی این است که همیشه مشغول کار خیر هستند و هیچ موقع از خودشان راضی نیستند .

ایشان در خطبه دوم مناسبت های هفته را بیان نمودن که از جمله مناسبت ها شهادت امام صادق (ع) بود که پیشاپیش تسلیت عرض نمودند .امام جمعه محترم حسن اباد فرمودند که یکی از سخت ترین دوران اسلام دوره ی امامت امام صادق بوده است که مسلمانان هشت خلیفه ستمگر را تجربه کردند اما امام صادق (ع) در همان دوران شاگردان بسیار برجسته ای را به جهان اسلام تحویل دادند که هنوز هم نام بسیاری از آن ها آوازه ی زبان هاست

ارتباط با امام جمعه