سه شنبه 1396/1/8 - 46 : 2
مشخصات امام جمعه
هادی خلیلی
هادی خلیلی
حسن آباد( ياسوگند)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
ماه رجب ماه رسیدن به قرب اللهی
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی بعد ازحمد وثنای خداوند ودعوت به تقوای اللهی به فرارسیدن ماه رجب اشاره نمودند وبعد به ولادت امام محمد باقر(ع)ولیله الرغایب وفضایل این دومناسبت پرداختند ودر خطبه دوم در ادامه مباحث هفته های قبل به رساله حقوقی امام سجاد (ع)پرداختند
ارتباط با امام جمعه