يکشنبه 1396/2/10 - 40 : 5
مشخصات امام جمعه
هادی خلیلی
هادی خلیلی
حسن آباد( ياسوگند)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
پخش زنده مناظرا کاندیدهای ریاست جمهوری از جمله خواسته های مردم است
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی بعد حمد وثنای خداوند ودعوت به تقوای بیان کردندپخش زنده مناظرا کاندیدهای ریاست جمهوری از جمله خواسته های مردم است وباید در کمال اخلاق وادب برگزار شود
ارتباط با امام جمعه