يکشنبه 1396/4/4 - 14 : 13
مشخصات امام جمعه
سید سجاد موسوی
سید سجاد موسوی
الشتر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
همه کارگزاران نظام در قبال معیشت و فرهنگ جامعه مسئولیت دارند
حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های این هفته نمازجمعه شهر الشتر با بیان اینکه اقتصاد و فرهنگ مکمل همدیگر هستند، افزود: مسائل فرهنگی همانند اقتصاد نیست که در بازه زمانی تعریف شده‌ای بتوان پروژه‌ای را تعریف و اجرایی کرد بلکه گاهی باید یک نسل عوض شود تا یک موضوع فرهنگی حذف یا ایجاد گردد.
حجت الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ اسلامی در آداب اجتماعی ارائه نشود، همانطور که در اقتصاد کالای قاچاق به بازار عرضه می‌شود، فرهنگ قاچاق یا وارداتی نیز وارد جامعه خواهد شد.
خطیب جمعه الشتر با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق در مسأله فرهنگ، گفت: برای پیشرفت در فرهنگ باید برنامه متناسب با مخاطبان وجود داشته باشد و صرف سخن گفتن از سوی مسئولین و متولیان، دردی از جامعه را برطرف نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه دشمن به کار فرهنگی برای ضربه زدن به فرهنگ ناب اسلامی اعتقاد کامل دارد، تصریح کرد: اولین فاکتور برای تولید در فرهنگ، برنامه‌ریزی است، برای برنامه ‌ریزی، شناخت مخاطب لازم است و اگر برنامه‌ ریزی‌ های فرهنگی منطبق بر فرهنگ بومی مناطق نباشد، اثرگذار نخواهد بود.
وی افزود: همچنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند، توجه به فرهنگ، یک قاعده کلی است و اگر در این مقوله احساس ضعف شود، دشمن پایه‌های فرهنگی جامعه را مورد هجوم قرار خواهد داد.
ارتباط با امام جمعه