يکشنبه 1396/7/2 - 34 : 10
مشخصات امام جمعه
علی اکبر جمیاری
علی اکبر جمیاری
نورآباد دلفان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
بمناسبت ولادت حضرت امام رضا(عج)ایستگاه صلواتی
بمناسبت ولادت حضرت امام رضا(عج)ایستگاه صلواتی ستاد نمازجمعه و هیئت اباصالح مهدی (عج)درسطح شهر چغابل مرکز شهرستان رومشکان برپاداشتن.
دیدار امام محترم حجت الاسلام جمیاری بافرماندار محترم مهندس درمنان
بمناسبت دهه گرامت وپنجم مرداد ماه سالروز اولین اقامه نماز جمعه به فرمان حضرت امام خمینی(ره) دیدار امام محترم حجت الاسلام جمیاری بافرماندار محترم مهندس درمنان وکارکنان فرمانداری شهرستان رومشکان دردفتر فرماندار داشته ایم
بمناسبت دهه گرامت وپنجم مرداد ماه سالروز اولین اقامه نماز جمعه به فرمان حضرت امام خمینی دیدار امام جمعه حجت الاسلام جمیاری با رئیس اداره آموزش وپرورش وپرسنل
بمناسبت دهه گرامت وپنجم مرداد ماه سالروز اولین اقامه نماز جمعه به فرمان حضرت امام خمینی دیدار امام جمعه حجت الاسلام جمیاری با رئیس اداره آموزش وپرورش وپرسنل آن ا داره داشته ایم ودرگذشت یکی از پرسنل داره  آموزش پرورش فاتحه ای نثار روح مرحوم جافریان درجمع فرهنگیان قرائت نمود
بمناسبت ولادت حضرت علی بن الموسی الرضا (ع)پذیرایی از نماز گزاران نمازجمعه شهرستان
بمناسبت ولادت حضرت علی بن الموسی الرضا (ع)پذیرایی از نماز گزاران نمازجمعه شهرستان ٬ توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رومشکان.
دیدار امام جمعه محترم حجت الاسلام جمیاری،مهندس درمنان فرماندار ،فرماندهی نیروی انتظامی،جانشین سپاه ناحیه مقاومت رومشکان رئیس بنیاد شهید ،باخانواده شهید فریدون امرایی
دیدار امام جمعه محترم حجت الاسلام جمیاری،مهندس درمنان  فرماندار  ،فرماندهی نیروی انتظامی،جانشین سپاه ناحیه مقاومت رومشکان رئیس بنیاد شهید ،باخانواده شهید فریدون امرایی دیدار داشته ایم
دیدار فرماندهی وپرسنل نیروی انتظامی شهرستان رومشکان وجانشین سپاه ناحیه مقاومت رومشکان
دیدار فرماندهی وپرسنل نیروی انتظامی شهرستان رومشکان وجانشین سپاه ناحیه مقاومت رومشکان ،رئیس بنیاد،بمناسبت پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه به فرمان حضرت امام خمینی(ره) دردفتر امام جمعه با امام جمعه  محترم حجت الا سلام جمیاری دیدار داشتند
دیدار امام محترم حجت الاسلام جمیاری بمناسبت پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه به فرمان امام خمینی (ره)با پرسنل کمیته امام خمینی (ره)
دیدار امام محترم حجت الاسلام جمیاری بمناسبت پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه به فرمان امام خمینی (ره)با پرسنل کمیته امام خمینی (ره)شهرستان رومشکان دردفتر مدیریت کمیته امداد داشتیم
جلسه مواد مخدر در ،دفتر فرماندار با حضور امام جمعه محترم حجت الاسلام جمیاری
درموخه ۹۶۵/۱۵جلسه مواد مخدر در ،دفتر فرماندار با حضور امام جمعه محترم حجت الاسلام جمیاری ،فرماندار محترم مهندس درمنان ،فرمانده نیروی انتظامی،جانشین سپاه ناحیه رومشکان واعضای کمیته موادمخدر برگزار گردید
نمایشگاه عکس
نمایشگاه عکس مرحوم ایت الله مشکینی امام جمعه استان قم به مناسبت اولین نماز جمعه به امامت ایت الله طالقانی
اهداء جوایز
اهداء جوایز به مناسبت پنجم مرداد سلروز اقامه اولین نماز جمعه به امامت ایت الله طالقانی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب به مناسبت پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه به امامت آیت الله طالقانی
نمایشگاه کتاب
نمایشگاه کتاب به مناسبت ÷نجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه به امامت آیت الله طالقانی
فضاسازی محیطی بصورت بنر بمناسبت پنجم مرداد ماه درسطح شهر چغابل شهرستان رومشکان
 
فضاسازی محیطی بصورت بنر بمناسبت پنجم مرداد ماه درسطح شهر چغابل شهرستان رومشکان
 
 
مناسبت پنجم مرداد جلسه شورای اداری واعضای ستاد نمارجمعه شهرستان رومشکان
 
درمورخه۹۶/۵/۴بمناسبت پنجم مرداد جلسه شورای اداری واعضای ستاد نمارجمعه شهرستان رومشکان با حضور امام جمعه محترم حجت الاسلام جمیاری،معاونت فرمانداری،مسئولین ادارات درسالن جلستات فرمانداری درخصوص بزرگداشت سالروزاولین اقامه نماز جمعه به فرمان حضرت امام خمینی(ره)به امامت آیت الله طالقانی برگزارگردید
نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری مدرسه متوسطه اول غیرانتفاعی شهرستان رومشکان در مرحله شهرستانی و استانی در نماز جمعه مورد تشویق قرار گرفتند.
نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری مدرسه متوسطه اول غیرانتفاعی شهرستان رومشکان در مرحله شهرستانی و استانی در نماز جمعه مورد تشویق قرار گرفتند.
دیدار دکتر ملکشاهی نماینده محترم شهرستانهای کوهدشت ورومشکان درمجلس شورای اسلامی باامام جمعه محترم شهرستان رومشکان

درمورخه ۹۶/۴/۴دیدار دکتر ملکشاهی نماینده محترم شهرستانهای کوهدشت ورومشکان درمجلس شورای اسلامی باامام جمعه محترم شهرستان رومشکان که دراین دیدار امام جمعه ضمن تبریک فرار رسیدن عید سعید فطر ماه رمضان راغنیمت شمردواز نماینده محترم خواست که پیکرمصوبات شهرستان شود واز تلاش وجدیت آقای دکترملکشاهی تقدیر وتشکر نمود.

7 8

نماز عید سعید فطر(شهرستان رومشکان) به روایت تصویر

نماز عید سعید فطر(شهرستان رومشکان) به روایت تصویر

1 2 3 4 5 6

غبارروبی مزار شهدا
غبارروبی مزار شهدا در شهرستان رومشکان
راهپیمایی عظیم روز قدس شهرستان رومشکان
راهپیمایی عظیم روز قدس شهرستان رومشکان
سرکشی از فقرای شهرستان رومشکان ه
سرکشی از فقرای شهرستان رومشکان همراه با اهداء هدایا توسط امام جمعه و فرماندار و مدیریت و همچنین پرسنل کمیته اماداد امام (ره)
ارتباط با امام جمعه