پنج شنبه 1396/5/26 - 36 : 8
مشخصات امام جمعه
احمدعلی حسین زاده آملی
احمدعلی حسین زاده آملی
سراب‌دوره (چگني)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
برای حفظ منافع ملی و امنیت ملی،می‌بایست اجماع حد اکثری ازداخل ايران دربرابرآمریکا ایجاد کرد.

(بسم الله الرحمن الرحيم )

 

 {ياعبادالله اوصيكم بتقوالله}

خطfه اول:{ سخنم رادرباره ویژگی های امام رضامطرح می کنم}

درآستا نه،ميلادامام رضا(ع) وآخرين روزدهه كرامت هستیم و چند نکته ای راجع به ویژگهای امام رضا(ع)خدمت شمانمازگزاران جمعه عرض می کنم .

امامان ما بهترین و بیشترین فرصت های زندگی شان را در ارتباط با خدا قرار داده بودند که ما این پیوند و ارتباط با خدا را نه تحملش را داریم و نه می توانیم آن را توصیف کنیم و نه آنگونه که امامان ما خدا را ستایش می کردند می توانیم خدا را ستایش و عبادت بکنیم  امام رضا (ع)درباب نمازمی فرمایند:که خداوند هدیه ای به بندگانش داده است که بعداز شناخت خداهدیه ای بالاترازاین نیست وآن نمازاست،

 از ویژگی های امام رضا (ع)نمازاول وقت بودوهیچ چیزباعث نمی شود آن را به تأ خیر بیندازدوبرای اینکه انسان بتواندقدرتی وآرامشی برای کارهای روزانه داشته باشد.اوّلین قدمش این است که ارتباطش را با خدا محکم و قوی کند.

از ویژگی های اخلاقی و زهد و تقوای امام رضا(ع) به گونه‌ای بود که حتی دشمنان خویش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود. با مردم در نهایت ادب تواضع و مهربانی رفتار می‌کرد و هیچ گاه خود را از مردم جدا نمی‌نمود.

از ویژگی های ديگرامام رضا(ع) اين است ، دائما در خدمت مردم بودند و کوتاهی نمی کردند این سخنی است که ابراهیم بن موسی می گوید: هیچگاه ندیدم امام رضا(ع) با دیگران درشتی کند و یا سخن مردم را قطع کند و هرگز درخواست کسی را که از عهداش بر می آمد را رد نمی کرد و هرگز پای خود را در پیش دیگران دراز نمی کرد و ادب به خرج می داد و هرگز در حضور دیگران تکیه نمی داد و از دیوار فاصله می گرفت و هرگز ندیدم امام رضا(ع)در هنگام خنده قهقهه کند معمولاً امام رضا(ع) تبسم می کردند.

امام رضا(ع) با خدمتکاران و غلامان ،فقراء ومستمندان  غذا می خوردوباآنها نشست وبرخاست می کرد.بهترین آن غذا رابرای آنها می فرستادوازخطا کاران می گذشت و آنچه را که من خدمت شما عرض کردم گوشه ای از فضائل و مناقب امام رضا(ع) است.

مدت امامت امام رضا(ع)، حدود ۲۰ سال طول کشید که ۱۷سال آن درمدینه وسه سال آخرخراسان گذشت.  هدف مامون ازولایت عهدی امام رضا(ع):

1-تالیف قلوب ایرانیان بود: چون ایرانیان علاقه خاصی به امام رضا (ع) داشتند. وایرانیان درعصر بنی عباس ازعدالت وحق مساوات محروم بودند.

2-جلب رضايت علویان : برای اینکه علویان رابه خودجلب کند ، وپشتیبان خود گرداند. وبااین کار خواست غائله خروج علویان را بخواباند.

3-تروشخسیت امام رضا (ع)بود: مامون هدفی جزء کوبیدن شخصیت امام رضا(ع) نداشت.وتمام کارها اوازروی نقشه ودسیسه بوده است. {انشا الله خداوند این چنین توفیقی به هم ما عنایت بفرماید.}

خطبه دوم:{ سخنم راباچندمطلب مطرح می کنم.}

 

 

مطلب اول:دیدارمسئولان ودست‌ اندرکاران حج با رهبرمعظم انقلاب است:

حضرت آقافرمودند:داغ حوادث تلخ حج 94 فراموش نشدنی است. معنای امنیت حجاج،ایجاد محیط امنیتی نیست چه جایی بهترازمکه ومدینه كه برای بیان مواضع ملت‌های مسلمان است.

حضرت آقا فرمودند:حج مظهر «عظمت، وحدت و یکپارچگی و قدرت امت اسلامی» است که با اَعمال و شرایط خاص، هر سال بی وقفه، در یک نقطه معین، انجام می شود.

مطلب دوم: درباره مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا است.

برای حفظ منافع ملی و امنیت ملی،می‌بایست اجماع حد اکثری ازداخل ايران دربرابرآمریکا ایجاد کرد.وازاین منظرالزامات اقدام متقابل راازدولت دوازدهم مطالبه نمود.دریک جمله، راهبردمؤثرتاکیدحضرت امام(ره) است که فرمودند:هرچه فریادداریدبرسرآمریکا بکشید.

حضرت آقا درمراسم تنفيذ،خطاب به رئيس محترم جمهورجناب آقاي روحاني فرمودند: مقابل رژیم آمریکا بااقتداروباصلا بت ظاهرشوید،ازنظرمخالف درداخل كشورآشفته نشوید،نبایدالتهاب‌ آفرینی شود.

مطلب آخر: درباره مراسم تنفيذ رئيس محترم جمهوراست.

حضرت آقاسه مطالبه ازرئيس جمهو داشتندوفرمودند :

1-پرداختن به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ،2- برقرار کردن تعامل گسترده با دنیا 3- داشتن صلا بت وقدرت دربرابر هر سلطه طلبی.

{دراين مراسم تنفيذ همه بزرگان كشوردرهمه جناح وحزب وگروها بودند،همه روسای جمهور بودند، برخلاف آنچه برخی پیش بینی می کردند،درمراسم تنفیذ از هفت رییس جمهور، سه تن بودند.خودحضرت آقا، روحانی، احمدی نژاد.ازآن ۴ تن نیز،یک نفر به شهادت رسیده و یک نفر نیز رحلت کرده است.اگرآن دوهم بودندمی شد.پنج نفر. فقط دو نفرازرئيس جمهورقبلي  نبودند .

دراين مراسم تنفيذمی توانست باشد،به شرط آنکه خودش بخواهد.او باید بدون رودربایستی،باصدای بلندورسااعلام کندکه دامن نظام ازتهمت تقلب بری است.اواگربه جای آنکه دراولین انتخابات بعداز ۸۸، درلواسان ومخفیانه رای داد،درحسینیه ارشادوآشکارا رای می دادوبلنداعلام می کرد که نظام اهل دست برددرآرای ملت نیست.

دراین مراسم مهم می توانست باشد.نظام جمهوری اسلامی، هیچ کس راکنارنمی گذاردمگرآنکه خودکنار روند.خودكرده راتدبيرنيست.

 

ارتباط با امام جمعه