پنج شنبه 1396/1/3 - 57 : 4
مشخصات امام جمعه
ابوالحسن آروانی
ابوالحسن آروانی
كوهناني
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
روتیتر

حجت اسلام آروانی در خطبه های آخرین نماز جمعه سال 95 کوهنانی  در ادامه بحث زندگی معاد محور با اشاره به ادله عقلی ونقلی اثبات معاد و علل ترس از مرگ ، ایثارگری ، شجاعت ، انفاق، سخاوت را ازجمله ثمرا ت  زندگی بر مبنا و یاد  معاد دانست ایشان در ادامه ضمن تبریک سال نو بر رعایت قوانین و احکام شرعی و اخلاق اسلامی در مسافرتها و معاشرتها تاکید کرد و زنده شدن طبیعت مرده را معادی کوچک در این دنیا برشمرد و با اشاره به میلاد حضرت زهرا از جمله صفات برجسته ایشان را پاکیزگی  طهارت روح دل  مغز دامان و تمام وجودش بود که مادر سبطین و سروران بهشت شود و   عظمت ایشان   بخاطر فضائل و شخصیت والای آن حضرت بود که در همسر داری ، مادر بودن ، مدافع دین و ولی خدا و حق بودن ، شجاعت ، بی توجهی به ظواهر دنیا ، الگوی برای همه اعصار و اقشار بودند و ی با اشاره به عملی نشدن واقعی و کامل شعار سال گفت نباید امور جاری ووظایف ذاتی را به  عنوان برنامه اقتصاد مقاومتی به مردم غالب کرد و واردات    بی رویه و وابستگی اقتصاد کشور  به درآمدهای نفتی دو آسیب اقتصاد کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی می باشد مسولین باید دنبال مسائل معیشتی  مردم باشند و در این مورد   احساس مسولیت کنند و ثمره کار آنها در زندگی واقعی مردم محسوس باشد نه در آمار و شعار و گزارشات .

وی در پایان با اشاره به رقابتهای انتخاباتی به رعایت اخلاق و قانون تاکید کرد و گفت مواظب باشید درفضای حقیقی و مجازی حرمت مومنی شکسته نشود و ایجاد اختلاف ونشر اکاذیب ، تهمت و تخریب صورت نگیرد که همه در پیشگاه خدا و قانون مسول هستیم

ارتباط با امام جمعه