شنبه 1396/2/9 - 27 : 4
مشخصات امام جمعه
سید داود شاهچراغی
سید داود شاهچراغی
ازنا
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
اخبار
ارتباط با امام جمعه