شنبه 1396/8/27 - 45 : 9
مشخصات امام جمعه
نصرت امیدی
نصرت امیدی
مومن آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/5
ویژگی های مومنان و کافران از دیدگاه قرآن کریم

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین امیدی در خطبه اول نماز بعد از توصیه به تقوای الهی به ویژگی های مومنان و کافران از دیدگاه قرآن کریم پرداختند و در خطبه دوم به موضوعاتی همچون شهادت امام حسن مجتبی (ع) ، رحلت آیت الله العظمی مرعشی نجفی ، شهادت عمار یاسر در جنگ صفین ، شهادت محمد حسین فهمیده و روز بسج دانش آموزی و شهادت آیت الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی اولین شهید محراب اشاره کردند
ارتباط با امام جمعه