پنج شنبه 1396/1/3 - 50 : 4
مشخصات امام جمعه
نصرت امیدی
نصرت امیدی
مومن آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
شمه ای از فضایل حضرت زهرا (س)
ارتباط با امام جمعه