شنبه 1397/7/28 - 38 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر ازنا - استان لرستان

معرفی امام جمعه
علی سپهوند
علی سپهوند
امام جمعه شهر: ازنا
استان : لرستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
ازنا، خیابان امام خمینی (ره)، جنب شرکت نفت، دفتر امام جمعه شهرستان ازنا
تلفن دفتر امام جمعه:
066-43423012
شماره فاکس:
066-43423012 داخلی (4)
خطبه نماز جمعه 1397/7/27
اهمیت ارتباط اجتماعی با خویشاوندان
اهمیت ارتباط اجتماعی با خویشاوندان
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه