شنبه 1397/7/28 - 39 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر زاويه - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
عباسعلی سلطان زاده
عباسعلی سلطان زاده
امام جمعه شهر: زاويه
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/2/7
اعمال حسنه و سیئه / اهمیت جوانی و لزوم گرامیداشت نیمه شعبان
اعمال حسنه و سیئه / اهمیت جوانی و لزوم گرامیداشت نیمه شعبان
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه