چهارشنبه 1395/12/4 - 33 : 7
مشخصات امام جمعه
محمد فاطمی
محمد فاطمی
آستانه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
خطبه های نماز جمعه آستانه علوی

در خطبه اول پس از حمد وثنای حضرت حق و توصیه همگان به تقوای الهی، در ادامه مباحث تحکیم خانواده فرمودند چرا بحث خانواده این همه مهم است؟ که در جواب بیان کردند برای اینکه برنامه و طرح های دشمن روی خانواده است و بودجه های کلانی که تصویب کرده اند به این باور رسیده اند که با قدرت نظامی نمی توانند با جمهوری اسلامی ایران و شیعیان مقابله کنند و آمده اند روی مباحث خانواده کار می کنند که لازم است ما هم نسبت به مباحث خانواده بی تفاوت نباشیم که ایشان فرمودند هدف اصلی دشمنان از شبیخون فرهنگی خانواده  است.

امام جمعه آستانه در ادامه به بحث اخلاق همسران پرداختند و با بیان احادیث وظیفه مرد در قبال زن و وظیفه زن در قبال مرد را توضیح دادند و فرمودند اخلاق انسان باید در میان همسران دو جانبه باشد که ایشان در جمع بندی سخنان خود فرمودند اخلاق بسیار مهم است و اخلاق همسران بسیار کارگشاست و بسیار ارزنده و بسیار ضروری است و خانواده ای که اخلاق در آن وجود داشته باشد و زن و مرد با هم گفتگو و مشورت کنند این خانواده زندگی برایشان گوارا می شود و آرامش حکم فرما می شود.

 در خطبۀ دوم پس از حمد و ثنای الهی و سلام و صلوات برائمه معصومین(ع) و توصیه به تقوا به پذیرش و ثبت نام حوزه های علمیه خواهران اشاره کردند که شروع شده است وفرمودند حوزه خواهران در این شهر مایه برکت است و از همه خانواده ها خواستند که دختران خود را تشویق و راهنمایی کنند تا در حوزه خواهران ثبت نام کنند.

 ایشان درادامه به فرمایشات ارزندۀ مقام معظم رهبری در جمع پرشور و خون گرم مردم شریف خطه آذربایجان اشاره کردند که به بحث آشتی ملی پرداختند و در تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری بیان داشتند مردم با هم متحدند و اتحادشان را در 22 بهمن و راهپیمایی قدس و ... نشان دادند، پس به طراحان و انگیزه های ایشان بیان کردند که طراحان این پیشنهاد کسانی هستند که پادوهای مثلث شوم آمریکا واسرائیل و انگلیس هستند و فتنه را بپا کردند و 8 ماه با مردم و نظام جنگیدند و اماکن عمومی را آتش زندند و اعلام براعت نکردند و اعلامیه دادند پس با فتنه گران سال 88 آشتی نخواهیم کرد.

امام جمعه محترم در ادامه به تحلیل طراحی این پیشنهاد پرداختند و بیان کردند چرا این روزها این طرح مطرح شده است که در جواب بیان کردند به خاطر این است که فکر و ذهن مردم را درگیر چیزی دیگر بکنند که می خواهند مشکل بیکاری و گرانی است که می خواهند ذهن مردم را از این مشکلات دور کنند.

در آخر هم نکته ای در مورد انتخابات بیان کردند که باید همه و مخصوصأ جوانها هوشیار باشند که کسانی که از نامزدها همایت می کنند انسانهای دو تابعیتی هستند که در همین مجلس شورای اسلامی هم  به جشواره فیلم فجر اعتراض کردند که از افرادی که دو تابعیتی هستند دعوت شده است، که ایشان بیان کردند دو تابعیتی یعنی فرد نسبت به کشور خودش عرق ملی ندارد که اگر داشت تابعیت کشور دیگر را نمی گرفت.

 

ارتباط با امام جمعه