جمعه 1396/5/27 - 53 : 7
مشخصات امام جمعه
مهدی فیض کرمیان
مهدی فیض کرمیان
فرمهين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
*هرکس بخواهداتحادوانسجام نظام اسلامی رابرهم بزندوبرخلاف مصالح ملی وفرمایشات رهبری حرکت کند،خائن است*

خطبه های دشمن شکن وعبادی،سیاسی نماز جمعه شهرستان فراهان در20مردادماه به امامت حجت الاسلام فیض امام جمعه  محترم شهرستان در جمع گرم نمازگزاران شرکت کننده در نمازجمعه، اقامه گردید.ایشان در ابتدای خطبه اول، خود وهمه نمازگزاران ومسلمانان وشیعیان وبراداران وخواهران دینی وبندگان خوب خداوند را  به رعایت تقوای الهی توصیه وسفارش فرمودند.ایشان ادامه دادند؛تقوا مسئله ایست که انسان باید مدام آن را به خودش تذکربدهد،همه ماباید برای خود یک واعظ باشیم وخود راشب روز محاسبه کنیم ومراقبت کنیم لذاحدیث نفس را هرلحظه باید یادآوری کنیم،ایشان درادامه مبحث هفته های اخیردرباره اوصاف متقین درخطبه مولاعلی(ع)بیان داشتند؛متقین کسانی هستندکه مردم ازدست وزبانشان درامان باشند،شرمومن به کسی نمیرسد وهمگان از اواحساس امنیت میکنند واین از اوصاف بارز متقین است،اگرشخصی ادعای مسلمانی داشت اما مردم اززبان او درامان نباشند این شخص مسلمان واقعی نیست،مومن واقعی کسی است که همسرو فرزند،همسایه،همکاران،دوستان در ارتباط با او احساس امنیت کنند ومطمئن باشند ازگوشه وکنایه وزبان گزنده او در امانند،مومنی که زبان گزنده دارد مومن باتقوا نیست،گاهی افراد اهل نماز وروزه هستند اما مردم از شر زبان او در امان نیستند واین نماز ومسلمانی بی فایده است،ایشان ادامه دادند؛عزیزان آنچه دراوصاف متقین بیان شد باآنچه که ما انجام میدهیم،از زمین تاآسمان فاصله دارد،مومن باتقوا بایدهمواره ترقی وپیشرفت کند نه  به خود تلقی وتلقین کند که خوب است واگرآثار پیشرفت رادر خود دیدیم واشک چشم مابیشترشد وقساوت قلب ازما دورشد ومیل به گناه ازما فاصله گرفت ،آنوقت توفیقات ما روزافزون میشود واز معصیت دور میشویم ودرنماز دلمان متوجه خداوند میشودو این میشود نشانه پیشرفت مومن متقی،که شامل الطاف بیکران الهی میشود،ایشان درادامه افزودند؛پس مومن باید هرلحظه اعمال خودرا محاسبه ومراقبت کند،ابلیس ملعون تا قبض روح شویم دست از وسوسه ما برنمی داردوتا لحظه آخربا وسوسه قصد دارد مارا به آتش دوزخ بفرستد،لذا باید مومن مراقب کلام ونگاه وعمل خودباشد،ایشان افزودند؛مولا علی(ع)می فرمایند؛گاهی یک کلمه میتواند نعمتی را از انسان سلب کند وامام صادق(ع)در حدیثی تکان دهنده می فرمایند؛حتی نیت گناه درقلب انسان میتواند او را از رزق و روزی محروم کند،پس عزیزان مراقب زبان ونگاه خویش باشیم،کار ما دردنیا بندگی خالص است ،خریدوفروش ودادوستد ما برای بندگی خداوند است پس برای خداکار کنیم وسعی کنیم همه چیزما برای خداباشد،امام جمعه محترم ابراز داشتند؛انسان اعتقادات وعبادات خود را در راه خدا ومحضر خداوند عرضه میکند ودر محضر خداوند محاسبه میشود،گاهی انسان ها براثر وسوسه های ابلیس غفلت میکنند وبا انسان های گناهکار وناشایست همنشین میشوندواین نشان میدهد ایمان این افراد ضعیف است اما اشخاصی که به آسانی وسوسه نمی شوند ودرراه غیرخدا قدم برنمیدارند ایمانی قوی وعزمی راسخ دارند،حجت الاسلام فیض امام جمعه شهرستان فراهان درخاتمه عرایض خویش درخطبه اول نمازجمعه فراهان افزودند؛پروردگارا به حق محمد(ص)وآل او حلاوت وشیرینی بندگی خالص را درکام یکایک ماقراربده ولذت کاذب وزودگذر معصیت را درکام ما تلخ بگردان.انشاالله خداوند متعال همه ما رادر انجام تکالیف الهی موفق بدارد.

حجت الاسلام فیض امام جمعه محترم شهرستان فراهان درخطبه دوم نمازجمعه،مجددا خود وهمه مومنان ومحبان هل بیت(ع)را به رعایت تقوای الهی توصیه وسفارش فرمودند، وبیان داشتند؛انشاالله خداوند زمینه دورشدن از محرمات را به همه ما عنایت بفرماید،ایشان با اشاره به مناسبت های پیش رو واتفاقات هفته گذشته افزودند؛مراسم تنفیذ ریاست جمهوری باحضور مقامات کشوری ونمایندگان مجلس وسران کشورهای مختلف در محضر رهبر معظم انقلاب(حفظه الله)برگزار شد وحضور سران ونمایندگان کشورهای دیگر در این مراسم علیرغم تخریب ها وتحریم ها نشان از محبوبیت واهمیت کشورمان درجهان دارد وما این مسئله رابه فال نیک میگیریم،ایشان افزودند؛درمنطقه شاهد جنایت بزرگ در افغانستان  بودیم که60نفر زن وکودک به خاک وخون کشیده شدند،این درحالی است که سازمان ملل وحقوق بشر خفه خون گرفته اند،برای اینکه داعش درعراق وسوریه شکست خورده است اینها به عنوان حامی اصلی داعش،مایل هستند حوزه جنایات این تروریست ها رابه افغانستان بکشند وجبهه آنها را عوض کنندزیرا داعش همواره مورد حمایت نظام سلطه وآمریکا بوده است،دراین برهه حساس از زمان ماباید برای به راهی که انتخاب کرده ایم وبراین صراط مستقیم همواره ثابت قدم باشیم،باید اتحاد ووحدت کلمه ،انسجام وعمل به فرمایشات رهبری را یک اصل بدانیم که این امروز یک فریضه و یک واجب است،ایشان درادامه افزودند؛هرکس که بخواهد وحدت کلمه این نظام اسلامی رابرهم بزندوبخواهد درمسیر هوا وهوس خود قدم بردارد ومصالح ملی وفرمایشات دلسوزانه رهبر معظم انقلاب را رادر نظر نگیرد،این شخص خائن به نظام وکشور است،اگر همه ملت های اسلامی مانند جمهوری اسلامی متحدباشند،میتوانند استکبار جهانی را کنار بزنند،مسئله بعدی تنش های بین آمریکا وکره شمالی است که با این وضعیت امکان یک فاجعه درمنطقه خودشان بعید نیست،امیداریم به فرموده قرآن کریم خداوند ظالمان راگرفتار خودشان کند،ایشان افزودند؛اما در شهرستان به مسئولان تذکر میدهیم،به کاروتلاش وهمدلی بیشتر وهمه مسئولان ومردم با خدای خودشان معامله کنند ونیت خیر داشته باشند،عزیزان برای خداقدم بردارید،وباید دستی را که به مردم خدمت می کند رابوسید وشخص مهم نیست،اگر کاربرای خدا باشد خداوند مسیر را روشن وبه کار برکت میدهد وکار را پیش میبردو وحدت ایجاد میکند وشیطان مغلوب میشود،ایشان ادامه دادند؛امروز شهرستان ما محتاج توسعه است ومحرومیت شدیدی دربرخی زمینه ها داریم،دراین تریبون مقدس توصیه میکنیم مسئولان را به اتحاد وحرکت جهادی در جهت رفع مشکلات مردم.نباید منتظر بودجه واعتبار باشند وبا مدیریت وتدبیر ودوراندیشی مشکلات مردم راحل نمایند،امروز مشکل آب آشامیدنی در شهرستان به یک معظل تبدیل شده است،مسئولی که فعال نیست بایدکنار گذاشته شودتابه مردم خیانت نشود،ایشان در ادامه بیان داشتند؛به دولت جدید وشوراهای جدید توصیه میکنیم به دور از هرگونه جناح وزاویه ای برای مردم کار کنند ومشکلات مردم را مرتفع سازند،چرا که باید در محضر خداوند جوابگو باشید،عملکرد شخص مهم است نه جناح وحزب،اما مسئولانی که سردر فتنه دارندوبا رهبر وشهدا زاویه دارند به درد مسئولیت در کشور نمی خورند،ایشان با تذکر به مسئولان شهرستان افزودند؛در ادارات به فکر کار وخدمت باشند وگوش به درد ودل مردم بدهند،برای خداکار کنید ودر روز جمعه روز عبادت وصله رحم در نماز جمعه حاضر شوید وجمعه را روز تعطیل ندانید روز عبادت بدانید،که اگر باوجدان وغیرت کار کنیم شاهد حل مشکلات خواهیم بود،ایشان درپایان خطبه دوم فرمودند؛البته از مسئولان فعال شهرستان،فرماندارمحترم تشکرمیکنیم،اقدام فرمانده محترم سپاه را دراعزام زائران به مشهدمقدس را گرامی میداریم،اگر روحیه جهادی داشته باشیم  مشکلات اقتصادی وفرهنگی حل خواهدشد،چرا که در آخرت باید جوابگوی شهدا باشیم.

اخبار
ارتباط با امام جمعه