شنبه 1396/4/3 - 0 : 10
مشخصات امام جمعه
علیرضا سرحدی
علیرضا سرحدی
خشكرود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2

خطبه اول: ادامه بحث عفت وپاکدامنی،سوره مبارکه احزاب آیات۳۳ و۵۳ ۵۹ میفرماید:مومنین چشمهای خود راباز دارید ازدیدن نامحرم ودامنهای خود راپاک نگه دارید که این اوج تصفیه برای شماست.

ومثال دیگرکه از پیامبر اکرم ص که پس از جنگ همه مردم را فرا خواند واعلام جنگ دیگر کرد وآن جنگ ،جنگ با هوای نفس است.

مختصری درباب صله رحم ورجوع به توضیح المسائل وآگاهی از مسائل شرعی بخصوص نسل جوان.

کسانی که چشمان خود را از گناه پر کند خداوند در روز قیامت از آتش جهنم پر میکند.

پایان خطبه باذکر دعا وقرائت سوره نصر

خطبه دوم: دعای سلامتی امام عصرعج قرائت گردید

اشعاری درباب امام عصر سرودند.

مناسبتها:پیشاپیش تبریک عید سعید فطر به تمامی نمازگزاران حاضر

مسئله شرعی:زن حامله یا شیرده چگونه قضای روزه بجا آورند؟برای هر روزی کفاره بدهند ،یک مد طعام به قیمت روز وقضای آن رانیز به جا آورند.

فطریه نیز باید به فقرای محل خودمان وشهر خود  پرداخت شود.

مسائل سیاسی:تشکر وقدردانی از تمامی مسلمانان جهان خاصه ایران اسلامی ومردم شهرخشکرود بابت راهپیمایی باشکوه روز قدس.

پایان خطبه با ذکر دعا وقرائت سوره توحید

ارتباط با امام جمعه