جمعه 1396/5/27 - 50 : 7
مشخصات امام جمعه
علیرضا سرحدی
علیرضا سرحدی
خشكرود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20

خطبه اول:درباب جایگاه انسان مطالبی بیان فرمودند:سوره مبارکه فرقان سوره ۲۵ که۱۲ ویژگی برای یک موئمن خاص وجود دارد وآن این است که درزمین آرام هستند وبه دیگران اذیت وآزاری ندارندومانند جاهلان نیستند.مثال کسانی هستند که در زمان حال برای مردم برای رهبری ویا خانواده شهیدان ناراحتی از روی جاهلیت به وجود می اورند.

پایان خطبه با ذکر دعا وقرائت سوره قریش

خطبه دوم:دعای سلامتی امام زمان عج قرائت گردید.

درباب امام عصر اشعاری راسرودند.

آداب صلوات برمحمد وآل محمد، بصورت فهرست وار مطالبی بیان فرمودند.

مسئله شرعی:ضایع کردن حقوق دیگران درمعامله چه حکمی دارد.

ازرحمت خدا دور است کسی که قشر درمعامله کند با برادر دینی خود از زبان امام رضا ع.

ومثالهای متعددی دراین باره بیان فرمودند.

مسائل شهر:درباب کمکهای مردمی برای نماز جمعه وفعالیتهای مختص نماز جمعه مطالبی بیان فرمودند وخواستار همکاری ازعموم مردم با این ستاد داشتند.

پایان خطبه با ذکر دعا وقرائت سوره توحید

ارتباط با امام جمعه