دوشنبه 1396/3/8 - 35 : 8
مشخصات امام جمعه
سید علی حسینی
سید علی حسینی
خمين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/5
فضیلیت ماه رمضان

 

 

ارتباط با امام جمعه