سه شنبه 1397/8/1 - 7 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر بروجرد - استان لرستان

معرفی امام جمعه
سیدعلی حسینی
سیدعلی حسینی
امام جمعه شهر: بروجرد
استان : لرستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بروجرد خیابان آیت ا... کاشانی شمالی
تلفن دفتر امام جمعه:
06642533203
شماره فاکس:
06642533203
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
30005380662662
خطبه نماز جمعه 1397/7/6
غیبت
غیبت
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه