سه شنبه 1395/11/5 - 32 : 4
مشخصات امام جمعه
عبدالمجید مجدی زاده
عبدالمجید مجدی زاده
خنداب
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
ادامه خطبه همام(اوصاف متقین)
دعوت کلیه نمازگزاران به رعایت تقوی و حدود الهی ادامه خطبه همام اوصاف متقین از دیدگاه حضرت علی(ع):شخص متقی اگر مورد ظلم قرار بگیرد صبر می کند تا خدا انتقام او را بگیرد،متقی ظلم نمی کند.شخص متقی همواره خود را به سختی می اندازد،همیشه در حال عبادت است.و دنبال تلاش وفعالیت است.نفس خودرا به خاطر آخرت به زحمت می اندازد ولی مردم را از خود راحت می کند وآن ها را به زحمت نمی اندازد.قال رسول الله(ص):در بهشت درجه و جایگاهی است که کسی به آن مقام و درجه نمیرسد مگر 1-امام عادل که همیشه به عدالت رفتار می کند.2-کسی که زیاد با خویشاوندان خود صله میکند3-با توجه به داشتن عائله زیاد صبور و بردبار است.ایضا: ای ابوذر،خدای تعالی عده ای را وارد بهشت می کند.که از نعمات الهی خسته می شوند.بالاتر از آنها عده ای در بالاترین درجه هستندکه آنها را می شناسد می گویند آنها برادران ما در دنیا بوده اند.چطور به آنها برتری دادی.ندا می آید اصلا اینطور نبودند اینها گرسنه بودند در حالی که شما سیر بودید.اهل دعا و نماز شب بودنمددر حالی که شما در خواب بودید..در حالی که شما در خانه هایتان بودید اینها در حال هجرت بودند.قال الصادق(ع):هر کس فرائض و واجبات را انجام دهد، و از محرمات الهی پرهیز کند، با دعوت کلیه نمازگزاران به رعایت تقوی و حدود الهی-ادامه خطبه همام اوصاف متقین از دیدگاه حضرت علی(ع):شخص متقی اگر مورد ظلم اهل بیت پیامبر محبت داشته باشد، از دشمنان خدا تبری جوید،داخل بهشت می شود.از هر کدام از هشت در بهشت بخواهد وارد میشود.ایضا:سه دسته هستند خدا آن ها را داخل بهشت می کند و سه دسته هستند که بدون حساب واردبهشت میشوند. اهل بهشت:1-امام عادل 2- تاجر با انصاف وراستگو 3 – پیرمردی که تمام عمرش در طاعت خداوند بوده است. اما اهل جهنم 1- پیشوا و حاکمی که همیشه ظلم کرده است 2- تاجر و کاسب کذاب و دروغگو 3- پیرمرد زناکار ایضا:سه دسته که نزدیک ترین خلق به خداوند هستند:1- شخصی که قدرت دارد و عصبانی هست به کسی ظلم نمیکند.2- کسی که وساطت بین دو نفر می کند و طرف دیگری را نمی گیرد.3-سخن حق بگوید یا به نفع یا ضرر او باشد. خطبه دوم:دعوت مجدد به رعایت تقوا الهی قال علی(ع):گناهان همه درد و بیماری هستندو دارو و درمان آن استغفار است.شفای آن در این است که دیگر به آن گناه برنگردی.مناسبت ها: 1 بهمن اعدام انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر شاه معدوم توسط فدائیان اسلام22 ربیع الثانی درگذشت ملا محسن فیض کاشانی 2 بهمن تحریم رفراندومی فرمایشی شاه در اصول انقلاب سفید 23 ربیع الثانی درگذشت ملااحمدنراقی صاحب کتل معراج السعاده 4 بهمن اشتغال نظامی فرودگاه مهر آباد توسط شاپور بختیار به جهت ممانعت از ورود امام راحل به ایران 6 بهمن حماسه شهر هزار سنگر شهر آمل در سال 1360 7 بهمن تحصن روحانیون در دانشگاه تهران جهت ورود امام راحل به ایران -تمام شدن دولت اوباما در آمریکا و روی کار آمدن دونالت ترامپ، و تهدیدات ترامپ در بدو بدست گیری قدرت علیه ایران مقام معظم رهبری: نمی شود حق را با التماس از دیگران گرفت و ابر قدرت ها را هیچگاه با التماس نمی توان برخورد کرد. تنها با ایستادگی و مقاومت باید حق خود را از آنها گرفت.آتش سوزی اخیر ساختمان پلاسکو تهران موجب ناراحتی گردیده است
ارتباط با امام جمعه