چهارشنبه 1396/11/4 - 43 : 10
مشخصات امام جمعه
محمدتقی کرامتی
محمدتقی کرامتی
دليجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22
این حضور نبرد ملت با ضد ملت ایران با ضد ایران و اسلام با ضد اسلام است

تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی مهم دیدار با مردم قم به مناسبت سالروز قیام 19 دی

فرمودند : این حضور نبرد ملت با ضد ملت . ایران با ضد ایران و اسلام با ضد اسلام است

چند نکته این حضور را نباید دست کم گرفت این حضور در حقیقت یک نوع رویارویی و نبرد میدانی است که دشمن ان را در برابر مردم گشوده است دشمنانی ضد ملت اند ضد توده مردم اند به مردم و دیدگاه ها و نگاه انها به جایگاه و حرمت انها اعتقادی ندارند اینها خودشان صریحا گفته اند ما می خواهیم ریشه ایران را بخشکانیم اگر نمی گفتند هم همین بود و با عملشان نشان دادند که اینها در صدد ریشه کنی و مبارزه با توده ملت ایرانند اینها اگر ضد ملت ایران نبودند غذا را تحریم نمی کردند نفت ما را تحریم نمی کردند چون می دانند اقتصاد ایران متاسفانه اقتصاد نفتی است اینها اگر ضد ملت نبودند دارو را تحریم نمی کردند اینها ضد ایرانند اگر ضد ایران نبودند پرچم ایران را به اتش نمی کشیدند اینها دشمن اسلام و تعلیم اسلامی اند اسلام پویا اسلام ناب اسلامی که نظام حکومتی داشته باشد اسلامی که سیستم حکومتی مستقل داشته باشد اسلامی که بیدارگری داشته باشد اسلامی که با استعمار بجنگد این اسلام را می خواهند سر به بدن نداشته باشد


 

دو : فرمودند در این فتنه مثلثی فعال بوده است

الف : نقشه مربوط به امریکایی ها و صهیونیست هاست

ب : پول مربوط به یکی از دولت های خر پول اطراف خلیج فارس است

ج : رأس سوم نیز، پادوها بودند که مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند

سوم : تایید یا عدم تایید تعلیق تحریم های هسته ای امریکا علیه ایران

امروز ریئس جمهور امریکا طبق قانون که دولت امریکا را مکلف می کند که هر سه ماه گزارش پایبندی ایران به برجام را ارائه کند امروز باید ریئس جمهور امریکا اعلام کند که ایران پایبند بوده است یا خیر در صورت اعلام پایبندی باید تحریم ها را تعلیق نماید یا به عبارت دیگر تعلیق ها را امضا کند و اگر نکند این به معنای خروج امریکا از برجام است هر چند امریکا عملا از برجام خارج شده است و با تحریم های متعدد به بهانه های مختلف قالب برجام را حفظ کرده است اما محتوای ان را از درون رعایت نمی کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با امام جمعه