شنبه 1396/5/28 - 24 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن باقری
حسن باقری
زاويه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/3
وحدت و همدلی
نمازعبادی سیاسی زاویه 95/10/3به امامت حاج شیخ حسن باقری در میعادگاه جمعه با حضور پرشکوه نمازگزاران خداجوی برگزار گردید . در خطبه اول به استناد آیاتی از سوره جمعه پیرامون اهمیت نماز جمعه بیاناتی اراد گردید .شیخ حسن باقری در خطبه دوم پیرامون حقوق شهروندی فرمودند:در حکومت اسلامی این امرمشخص و محترم بوده و جا دارد دولت محترم در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بیشتر عملگرا باشند تا شعارگرا بایستی فعالیتهایی که صورت می گیرد در جامعه ملموس باشد . بایستی بیکاری و گرانی که از حقوق شهروندی است در عمل رفع گردد . حاج شیخ حسن باقری با عنایت به دیدار مسئولان و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با امام خامنه ای به استناد فرمایشات حضرت آقا مردم را به وحدت و همدلی دعوت نمودند . در پایان خطیب جمعه در خصوص آزاد سازی شهر حلب بیاناتی ایراد فرمودند .  
ارتباط با امام جمعه