دوشنبه 1396/8/29 - 17 : 22
مشخصات امام جمعه
حسن باقری
حسن باقری
خشكرود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26

 

خطبه اول: درباب تقوای الهی وشهادت امام حسن وحضرت رسول مطالبی بیان فرمودند.

زلزله اتفاق افتاده ومصیبت وارده بر مردم پل ذهاب تسلیت عرض کردند ومطالبی بیان فرمودند

درادامه از مردم تقاضای کمکهای مالی وغیره را برای زلزله زدگان داشتند.

پایان خطبه با ذکر دعا وقرائت سوره ناس

خطبه دوم: بهترین زادو توشه پرهیزکاری است برای مسلمان .

خداوند با دو گروه از مسلمانان است تقوا پیشگان ونیکوکاران .

بیشترین مصیبت برای شیعه است واین یک امتحان الهی است .

پیامی از طرف رهبر انقلاب برای زلزله زدگان وهمدردی ایشان بیان فرمودند.

درباب تحریم های جدید برای ایران برای چندمین بارتکرار کردند فرمودند که این تحریم ها باعث استقامت مردم است.

مناسبتها :در استانه حجرت پیامبراز مکه به مدینه که اغتز ستل هجری قمری است را تسلیت عرض کردند.

روز ازاد سازی سوسنگرد راکه این روز است ویاد شهدا را گرامی داشتند.

از تمامی نمازگزاران خواهان خواندن امن یجیب را برای شفای مریضان داشتند.

پایان خطبه با ذکر دعا وقرائت سوره توحید

ارتباط با امام جمعه