شنبه 1396/10/30 - 49 : 2
مشخصات امام جمعه
حسن باقری
حسن باقری
خشكرود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22

خطبه اول: سوره مبارکه بقره آیه ۱۹۵  خداوند می فرماید :درراه خدا انفاق وسخاوتمندی وگذشت یکی از نشانه های موئمن است.

انسانی که دست دهنده نداشته باشد با دست خود خود را به هلاکت می کشاند.ودرروایتیدیگر امام ششم می فرماید:۴خصلت برای انسانها ۴ضمانت را از طرف من برای انها دارد.۱-انفاق داشتن ونترسیدن از انفاق ولی به اندازه مال خود.۲- سلام کردن درجهان را رواج دهد.۳-رفتار منصفانه با مردم .۴-خیرات مال درراه نیکی وخوبی.

پایان خطبه با ذکر دعا وقرائت سوره فتح

خطبه دوم: دعای سلامتی امام زمان عج قرائت گردید.

درباب تقوای الهی خداوند نیکوکاران را دوست دارد.مثال اینکه انسان باتقوا دردنیا متاعی به او میرسد خوشحال نمی شود وچیزی از اوگرفته می شود ناراحت نمی شود.

مناسبتها :دیدار مقام معظم رهبری در ۱۹ دی ماه با مردم قم وسخنرانی درباب فتنه های اخیر آشوب گران.

۲۲ دیماه :تعلیق یا نقض برجام توسط رئیس جمهور آمریکا.

سالروز شهادت سید نواب صفوی درهفته درپیش روی راتسلیت عرض کردند.

شفاعت از رهبر شیعیان نیجریه که مدتی درزندان هستند راازخداوند خواستار شدند.

پایان خطبه با ذکر دعا وقرائت سوره کوثر
ارتباط با امام جمعه