يکشنبه 1396/11/1 - 39 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدعلی حسینی پور
سیدعلی حسینی پور
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/3
قضیه برجام مشخص است باید مثل آتش فشان جلوی آمریکا ایستاد
اخبار
ارتباط با امام جمعه