دوشنبه 1396/8/1 - 38 : 20
مشخصات امام جمعه
سیدعلی حسینی پور
سیدعلی حسینی پور
سنجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/3
قضیه برجام مشخص است باید مثل آتش فشان جلوی آمریکا ایستاد
اخبار
ارتباط با امام جمعه