جمعه 1395/11/1 - 17 : 13
مشخصات امام جمعه
علی اکبری
علی اکبری
شهباز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
(هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )آیا کسانی که میدانند وکسانی که نمی دانند برابرند. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز....

·خطبه اول نماز جمعه 24 دی ماه

*خطیب جمعه محترم درابتدا نمازگزاران را به رعایت تقوی الهی توصیه فرمودند و افزودند تقوی

یعنی تسلط برا خواهشهای نفسانی

یعنی دلبستگی به ذات مقدس ربوبی،

شمیم دل انگیز تقوی انسان رابه قرب الهی رهنمون میسازد

انسان باتقوی انسان شکست خورده نیست .

قرآن کریم می فرماید بعضی ها هم دردنیا و هم درآخرت شکست میخورند (خسرالدنیا والاخره)انسان گنهکار و معصیت کار بازنده است  و تمام دارایی خودرا ازدست داده

شایدچند روزی دردنیا زرق وبرق وآمد و شدی داشته باشد ولی دراخرالامرشکست خورده خواهدبود.

انسان بی نمازخبرنداردکه بازنده است خانم بی حجاب هم خبرنداردکه بازنده است .اگرانسان سرمایه ایمان وتقوی خود را ببازد در بازار دنیا بازنده است و چیزی برای عرضه کردن ندارد

قرآن میفرماید .( اَلَّذینَ ضَلَّ سَعیُهُم فِى الحَیوةِ الدُّنیا وَ هُم یَحسَبونَ اَنَّهُم یُحسِنونَ)وفکرکردندکه به تعالی رسیده انددرحالی که اعمالشان گم شده .

بعضی ها در دنیا فکر میکنند زرنگ هستن وعقلشان کارمیکند درحالی که درحقیقت و درنهایت بازنده هستند، پول را میدهند بهره میگیرند و ادعای زرنگی شان میشود.ای بیچارها فکرمیکنید زرنگید درحالی که برای خودت آتش جهنم خریده ای..... یعنی هرجا میروند کارشان راه افتاده خوب معلوم است یکی را بارشوه یکی رابا ریا خریده ای درحالی که تو بازنده ای

.به حضرت علی میگفتندکمی از معاویه سیاست رایادبگیرحضرت فرمودند :این شیطنت است این عقل نیست وفرمودنداگرتمام دنبارابه من بدهیدکه یک کاه ازدهان مورچه ای بگیرم هرگزاین کاررا نخواهم کرد.کسی که رئیس است ومیخواهد دردنیا به هرقیمتی ریاست خود را نگه دارد ودست برهر عمل نا شایستی میزند درحالی که درنهایت بازنده است .

 (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )آیا کسانی که میدانند وکسانی که نمی دانند برابرند. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز....

ازخداوند متعال میخواهم عاقبت و امورهمه مارا ختم به خیر بگرداند.

· خطبه دوم نماز جمعه 24 دی ماه

حجه الاسلام والمسلمین اکبری امام جمعه محترم درابتدای خطبه دوم نیزهمانند خطبه اول نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی توصیه فرمودند و ادامه دادند

تقوی یعنی سیم اتصال با مبدأ و در تنگناهای زندگی اتصال به مبدأ فیض الهی را وصل کنیم که اگراین اتصال همیشگی برقرار باشد ما را از برکات الهی مستفیض خواهد کرد...

ایشان همچنین افزودند درابتدای هفته جاری خبر درگذشت حضرت آیت الله #هاشمی_رفسنجانی راشنیدیم و متاثر شدیم .مردی که همیشه درخط رهبری بود و به تعبیر رهبری که فرمودند:

همدلی وهمکاری مابه 59سال تمام میرسدکه این تعابیر بسیار درس آموز بود و همچنین #رهبری فرمودند:

عده ای خناس میخواهند همه این پیوندها را از بین ببرند ولی نتوانستند از ارادت ایشان به اینجانب بکاهند و آقا فرمودند:

هیچ کس برای من آقای #رفسنجانی نمیشود و تعبیر آقای #رفسنحانی که فرمودند:

عشق بنده آقای #خامنه ای است بله اختلاف طبیعی است واین نباید ملاک نظر ما باشد و آقای #هاشمی مورد اعتماد امام_و_رهبری بودند و درجریان قبول قطعنامه 598ایشان فرمودند:

 مسؤلیت آن را گردن من بیندازید و بنده را محاکمه کنید  تابه جایگاه شما آسیبی نرسد.

جمعه 24دی ماه انتصاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان امام جمعه تهران درسال 58

کشنبه 26دی فرار شاه خائن به بهانه استراحت

و دوشنبه27دی ماه #شهادت_نواب_صفوی وجمعی از #فداییان_اسلام که به تکلیف شرعی عمل کردند و در مبارزه مسلحانه شرکت کردند

              

درپایان فرمودند خدایا چنان کن  سرانجام کارکه توخشنود باشی مارستگار...

ارتباط با امام جمعه