دوشنبه 1396/8/1 - 32 : 20
مشخصات امام جمعه
علی اکبری
علی اکبری
شهباز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
سپاه مظهر اقتدار ملی است
خطبه اول:سفارش به رعایت تقوای الهی :باید ازخدا ترسیدوبرای خدا حریم نگه داشت باید درمحضر خدا با ادب باشیم همین طور که امام حسین (ع) ویاران باوفایش درمحضر خدا با ادب بودن خداترس بودن .کسی که میخواهد عاقبت بخیرشود برای خدا حریم نگه میدارد .گناه ومعصیت انسان را رو سیاه میکند.درادامه امام جمعه محترم شهباز درباره منش ومرام حسینی مطالبی را گفتند وافزودند که چگونه یک مرد مسلمان یک زن مسلمان میتواند حسینی باشد حسینی زندگی کند وحسینی بمیرد .آیا تا به حال باخودتون فکر کردید که اگر درمسیر کربلا امام را میدید وامام به شما میگفت با ما میاید یا نه چه جوابی میدادید بایدفکر کنیم اگر بودیم درکربلا کدوم خیمه را انتخاب میکردیم خیمه ابی عبدالله یا خیمه عمربن سعد لعنه الله .یکی ازچیزهای که اگر درما باشد ما میتوانیم ادعاءکنیم به حسین بن علی نزدیک شدیم انس با قرآن است انس با قرآن سه مرحله دارد مرحله اول قرائت قرآن نباید ازقرآن فاصله گرفت مرحله دوم تلاوت قرآن است ومهمترین مرحله قرآن عمل به قرآن است که انسان به قرآن عمل کند.نگاه وزبان واخلاق وکسب وتمام زندگی انسان قرآنی باشد.
خطبه دوم :درخطبه هی دوم نماز جمعه شهرشهباز امام جمعه محترم این شهر بازخود ومردم را به رعایت تقوای الهی توصیه کردند وافزودند:مردم قدرحیات رابدانید کارامروز را به فردا موکول نکنید با از فرست ها به نحو احسنت استفاده کنیم .درادامه حاج آقا اکبری به برخی ازمناسبت های هفته درپیش رواشاره کردند ازجمله به 25محرم به روایتی شهادت امام سجاد (ع)امامی که واقع کربلا را دیدوبه اسارت برده شدوبه مدت 30سال برای حادثه کربلا گریه میکرد.درادامه امام جمعه شهرشهباز به ذکرمصیبت آقا سید الشهداویاران باوفایش پرداختندودرجمله پایانی حاج آق اکبری درمورد سخنان اخیررئیس جمهور امریکا درمورد سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی اشاره کردندوافزودند سپاه پاسدران شجره طیبه انقلاب است امروزچشم امید کشورهای منطقه به سپاه پاسدارن است اگرسپاه پاسدارن نبود امروزدمشق سقوط کرده بود خبری ازبغداد نبود خبری ازفلسطین نبود این سپاه پاسدارن بود که نگذاشت داعشی ها بغدادودمشق راتصرف بکنند.خاری است درچشم دشمنان انقلاب اسلامی ویاد ونام همه شهدا راگرامی میداریم به ویژه شهدای گرانقدرسپاه پاسدارن انقلاب اسلامی . 
اخبار
ارتباط با امام جمعه