شنبه 1397/4/30 - 15 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر محلات - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
مهدی ربانی
مهدی ربانی
امام جمعه شهر: محلات
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
تلاش فرهنگ غرب تحقیر جایگاه زن و دختران ، استفاده از زن در تبلیغات به عنوان یک کالا ،ایجاد زمینه لذت جویی به شکل افسار گسیخته برای زن و دور کردن زن از محیط خانواده و تربیت فرزندان است. کنگره عظیم حج بهترین مکان برای اعلام مواضع امت اسلامی ، عامل وحدت مسلمانان در مقابله با دشمنان اسلام و رسیدگی و حمایت از مسلمانان مظلوم و بی دفاع است . تلاش برای ایجاد جنگ روانی و ایجاد خوف و ترس از آثار تحریم ،القاء بحران در کشور،وادار کردن مزدوران داخلی و منافقین به بهانه ای برای ایجاد آشوب و بلوا در کشور و رسانه ای کردن آن و تحریم های اقتصادی راهکار های دشمنان در جنگ ائتلافی و ترکیبی است.
تلاش فرهنگ غرب تحقیر جایگاه زن و دختران ، استفاده از زن در تبلیغات به عنوان یک کالا ،ایجاد زمینه لذت جویی به شکل افسار گسیخته برای زن و دور کردن زن از محیط خانواده و تربیت فرزندان است. کنگره عظیم حج بهترین مکان برای اعلام مواضع امت اسلامی ، عامل وحدت مسلمانان در مقابله با دشمنان اسلام و رسیدگی و حمایت از مسلمانان مظلوم و بی دفاع است . تلاش برای ایجاد جنگ روانی و ایجاد خوف و ترس از آثار تحریم ،القاء بحران در کشور،وادار کردن مزدوران داخلی و منافقین به بهانه ای برای ایجاد آشوب و بلوا در کشور و رسانه ای کردن آن و تحریم های اقتصادی راهکار های دشمنان در جنگ ائتلافی و ترکیبی است.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر محلات
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه