چهارشنبه 1396/11/4 - 9 : 15
مشخصات امام جمعه
تقی لطفی
تقی لطفی
نيم ور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
حضرت زینب (س)به تمام معناوکامل پرستارومحافظ دیانت وصیانت از حریم امامت می باشند.

نمازجمعه این هفته شهرنیم ور بتاریخ 96/10/29 مصادف بااول جمادی الاولی به امامت امام جمعه محترم،حجت الاسلام والمسلمین لطفی درمسجد امام حسین(ع) اقامه گردید.

   امام جمعه ی نیم وردرخطبه ی اول نمازجمعه این هفته ضمن دعوت به تقوا درادامه مبحث رساله حقوق امام سجاد(ع) به چهل وهفتمین حق به نقل ازکتاب شریف تحف العقول یعنی حق کسی که باعث سرور،شادی وخوشحالی تو با سخن یا رفتاری شده است اشاره وبا استفاده ازروایات واحادیث اولین وظیفه، راشاکربودن نسبت به شخص منعم دانستند.

   حجت الاسلام لطفی درادامه به اعتدال درشادی وغم پرداختند وشادی بیش ازحد را باعث سرمستی وغفلت وغمگین بودن بیش ازحد راباعث ناامیدی ومایوس شدن دانستند واسلام عزیز رادین شادی بخش ونشاط آفرین دانستند وباروایتی ازامام صادق(ع) به شرح این حق پرداختندکه عبارت است از؛ محبوب ترین اعمال نزدخدا خوشحالی وسروری است که ازطریق:1-رفع گرسنگی و2-رفع غم واندوه شخص گرفتار وارد دل مؤمن می کنی وبا روایاتی دیگر ازپیامبراکرم( صلی الله وعلیه وآله وسلم) واهل بیت گرانقدرشان به اهمیت وفضیلت آن تاکید کردند.

   خطیب جمعه ی نیم وردرآغازخطبه ی دوم نمازجمعه این هفته به مناسبت اول ماه جمادی الاولی ومصادف شدن این روزبا جمعه به اعمال مخصوص اول ماه اشاره وبه مناسبت 5جمادی الاولی وسالروزولادت حضرت زینب (س)،ضمن تبریک به نمازگزاران وبالاخص پرستاران عزیزبه نقل مطلبی ازامام شافعی درباره تولد این حضرت پرداختند که عبارت است از؛ وقتی که حضرت زینب(س) به دنیا آمد،حضرت علی (ع) برای نامگذاری دخترش منتظرپیامبر(ص) که درسفر بودند شدند تاایشان نامگذاری کنند وپیامبر(ص)توسط جبرئیل نام زینب(س) رابراونهادند و وصیتی درباره ایشان کردندکه عبارت است از؛ به حاضرین وغائبین وصیت می کنم که این دختر رابه خاطر من پاس بدارید که وی به دلیل وقاروسکینه به حضرت خدیجه(س)-به دلیل عصمت وحیاء به حضرت زهرا(س)-به دلیل فصاحت وبلاغت به حضرت علی(ع)- به دلیل حلم وبردباری به امام حسن مجتبی(ع) وبه دلیل شجاعت وقوت قلبش به امام حسین(ع) شباهت دارد.

   امام جمعه ی نیم وردرادامه به شخصیت وکمالات بالای انسانی این بانوی بزرگ اشاره وبه نقل مطلبی ازابن هجرکه به حالات حضرت زینب (س) وقوت قلب ایشان مرتبط است پرداختند واین بانوی بزرگ رادرهمه ی عرصه های خانوادگی واجتماعی برای بانوان الگودانستند وایشان رابه تمام معنا وکامل پرستارومحافظ دیانت وصیانت ازحریم امامت دانستند.

   ایشان دربخش دیگری ازخطبه ی دوم به مطالبات ومشکلات معیشتی واقتصادی به حق مردم اشاره کردند وهمه ی مسئولان را به چاره اندیشی وتوجه بیشتر به این مشکلات توصیه کردند وعدم توجه مسئولان به این مشکلات را موجب بروز اغتشاشات وموج سواری دشمن قلمدادکردند.

   26 دی ماه وروزفرارشاه ازکشور،4بهمن واشغال فرودگاه مهرآبادتوسط بختیار،تودیع ومعارفه رئیس جدید شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کل کشور،حادثه نفتکش ایرانی سانچی وگرامیداشت وطلب صبرواجربرای بازماندگانشان ، توجه به مسائل امامزاده صالح (ع)شهروضرورت ساماندهی به امور آن وتوجه به ورزش ازدیگر مواردی بودکه امام جمعه نیم وربه آن پرداختند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه