يکشنبه 1396/11/1 - 36 : 16
مشخصات امام جمعه
محمد جواد نیکویی ماهانی
محمد جواد نیکویی ماهانی
آوه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/1
ارتباط با امام جمعه