شنبه 1396/5/28 - 24 : 19
مشخصات امام جمعه
محمد یزدی
محمد یزدی
قورچی باشی (کمره)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/30
ولایت فقیه
ارتباط با امام جمعه