دوشنبه 1396/9/27 - 11 : 16
مشخصات امام جمعه
محمد یزدی
محمد یزدی
قورچی باشی (کمره)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
نکات تربیتی اخلاقی و فضائل نماز
اخبار
ارتباط با امام جمعه