يکشنبه 1396/1/6 - 41 : 13
مشخصات امام جمعه
محمد یزدی
محمد یزدی
قورچی باشی (کمره)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
اقتصاد مقاومتی ،احسان و نیکوکاری
ارتباط با امام جمعه