سه شنبه 1395/11/5 - 32 : 4
مشخصات امام جمعه
محمد یزدی
محمد یزدی
قورچی باشی (کمره)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
وحدت و همدلی رمز موفقیت جامعه اسلامی
اخبار
ارتباط با امام جمعه