يکشنبه 1396/12/27 - 44 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر قورچی باشی (کمره) - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
محمد یزدی
محمد یزدی
امام جمعه شهر: قورچی باشی (کمره)
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرقورچی باشی ،بلوار امام خمینی
تلفن دفتر امام جمعه:
08646263663
شماره فاکس:
08646263663
خطبه نماز جمعه 1396/12/18
نکات تربیتی موجود در نماز18
نکات تربیتی موجود در نماز18
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر قورچی باشی (کمره)
محل برگزاری نماز جمعه - مسجد جامع قورچی باشی
ارتباط با امام جمعه