پنج شنبه 1397/7/26 - 35 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر قورچی باشی (کمره) - استان مرکزی

معرفی امام جمعه
محمد یزدی
محمد یزدی
امام جمعه شهر: قورچی باشی (کمره)
استان : مرکزی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرقورچی باشی ،بلوار امام خمینی
تلفن دفتر امام جمعه:
08646263663
شماره فاکس:
08646263663
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
زکات4
زکات4
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه