چهارشنبه 1396/6/29 - 18 : 18
مشخصات امام جمعه
سیدمصطفی محمدی
سیدمصطفی محمدی
عباس آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
خطبه های 24شهریورماه نمازجمعه شهرستان عباس آباد
خطبه نمازجمعه 24 شهریورماه 1396 شهرستان عباس آباد به امامت امام جمعه موقت شهرستان حاج آقاعبدالملکی برگزار گردید.
اخبار
ارتباط با امام جمعه