پنج شنبه 1396/7/27 - 32 : 1
مشخصات امام جمعه
مهدی غفاری
مهدی غفاری
امامزاده عبدالله
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
برکت و عوامل برکت

برکت و عوامل برکت در زندگی

1.پیامبر (ص)عیون الاخبار الرضا ج2_ ص269_ح59 هرگاه بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحیم ؛خدای متعال می گوید:بنده من با نام من آغاز کرد.بر من است که کارهایش را به انجام رسانم و او را در همه حال برکت دهم

2.پیامبر(ص): اذا دخل احدکم بیته فلیسلم،فانه ینزله البرکت و....هرگاه یکی از شما به خانه خود وارد می شود سلام کند چرا که سلام برکت می آوردو فرشتگان با سلام دهنده انس می گیرند

3.پیامبر (ص) باکروا طلب الرزق و الحوائج فان الغو و برکه و نجاح؛در پی روزی و نیازها سحر خیز باشید چراکه حرکت در آغاز روز مایه برکت و پیروزی است

4.پیامبر(ص) فرموند هرکس روزی ای دارد که حتما با او خواهد رسید پس هرکس به آن راضی شود برایش پر برکت خواهد شد و او را بس خواهد بشود و اگر راضی نباشد برایش دارای برکت نخواهدبود وکفایت نمی کند ،روزی روی انسان است آنگونه که اهلش در پی اوست

5.پیامبر(ص)فرموند:الصلاه من شرائع الدین و فیها مرضاه الرب و....  نماز از آیین های دین است و رضای پروردگار در آن است و آن راه پیامبر است برای نمازگار محبت فرشتگان،هدایت،ایمان برکت در روزی است

6.پیامبر(ص) فرموند:کلوا جمیعا و لا تفرقوا فان البرکه مع الجماعه،باهم غذا بخورید و پراکنده نباشید که برکت با جماعت است

7.پیامبر(ص)فرمودند: هرکس به نام من نامگذاری کند و برکت و خجستگی مرا امید داشته باشد برکت به سوی او خواهد آمد و تا قیامت باقی خواهد بود

 

8.پیامبر (ص)فرمودند:هرگاه یکی از شما در خودش یا مالش یا برادرش چیز جالب توجهی دید که او را به تعجب آورد برای برکت یافتن آنان دعا کند زیرا چشم زخم واقعیت دارد

9.امام هادی(ع) فرمودند:براستی که حرام افزایش نمی یابد و اگر افزایش یابد برکتی ندارد و اگر انفاق شود پاداشی ندارد و اگر بماند توشه ای به سوی آتش خواهد بود

ارتباط با امام جمعه