سه شنبه 1395/11/5 - 47 : 20
مشخصات امام جمعه
مهدی غفاری
مهدی غفاری
امامزاده عبدالله
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/9/19
آغاز امامت امام زمان(عج)

 

خطبه اول

آغاز امامت امام زمان (عج)

احمد بن اسحاق در روایتی از اما حسن عسکری (ع) : نماینده امام حسن عسکری (ع) درقم بود که مسجد امام حسن عسکری (ع) را به دستور حضرت در قم بنا نهاده است .در یکی از سفرها حضرت فرزندشان به آقا امام زمان (عج) را به ایشان نشان داد .امام زمان (عج ) در خطر بود و لذا امام حسن عسکری (ع) فرزندشان را از بسیاری مخفی می کردند. خلفای طاغوت روایاتی از پیامبر (ص) داشته که جانشین دوازدهم (امام زمان عج) من طاغوت ها را از بین می برد و دنیا را پر از عدل وداد می کند و لذا ایشان خیلی دشمنی داشت حتی تولد امام نیز مخفیانه بود حتی حاملگی مادر امام زمان (عج) نیز مثل مادر حضرت موسی خیلی مشخص نبود و مخفی بود .امام حسن عسکری (ع) به احمد بن اسحاق فرمود :به خدا قسم امام زمان (عج) غیبتی خواهد داشت و فقط افرادی اهل نجات هستند که در امر دین و اعتقاد به امامت او ثابت قدم می مانند و موفق به دعا برای فرجش می شوند.غیبت در انبیاء گذشته هم بوده است مثلاً حضرت موسی مدتی قوم بنی اسرائیل را ترک کرد ، حضرت یونس مدتی ، حضرت یوسف 40 سال از خانواده اش و امام زمان (عج) هم چنین است .غیبت به معنای قطع رابطه امت نیست بلکه از طرف ما به صورت مستقیم قطع شده است ولی از طرف ایشان این محدویت نیست ایشان همه عالم را می ببیند و به همه چیز اشراف دارد ائمه ما رکن مه موجودات هستند اگر امام نباشد همه عالم محومی شود اگر حجت خدا نباشد زمین خودرا فرو می برد .چون ستون و رکن عالم است لذا اولین موجود عالم خودش حجت خدا بود و آخرین انسان هم بعد از همه عالم قبض روح می شود نماینده خدا برروی زمین است .امام زمان (عج) به یک معنی در همه جا حاضر است مگر ما  نمی گوییم السلام علیک یا عبدالله و ... اینها که به ظاهراً از دنیا رفته اند امام زمان (عج) زنده است . پس شعاع وجود امام زمان (عج) همه جا هست . انسان معتقد واقعی با هر جا نظر کند امام زمان (عج) را می ببیند.نقل شده از امام صادق (ع):کسی عرض کرد آقا میخواهم به حق شما معرفت پیدا کنم امام دیدند داد و یک مقداری آمادگی دارد لذا فرموند ایشان را به درون حوض پر از اب انداختن او شنا بلد نبود با سختی خودش را به کناری میرساند دو مرتبه امام فرمود او را بیندازید چند مرتبه این بار به حالت خفگی افتاد از قه دل امام صادق را صدا کرد یک مرتبه خودش را بیرون از آب یافت امام از او پرسید چه شد او گفت:در مرتبه آخر شما را از ته دل صدا کردم یک مرتبه احساس کرد دست هایی مختلفی به صورت  دست شما در آماده برای کمک من.                                                                         

امام نزدیک ترین شخص به انسان است مرحوم آیت ا...بهجت میفرمودن: حرفی که من دارم میزنم قبل از اینکه به گوش من برسد امام زمان میفهمد پس ببینید امام زمان به ما نزدیک است یعنی فضا پر از امام زمان است.                                                      

اخبار
ارتباط با امام جمعه