سه شنبه 1396/1/8 - 56 : 2
مشخصات امام جمعه
مهدی غفاری
مهدی غفاری
امامزاده عبدالله
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
سفارشات پیامبر اسلام به ابوذرغفاری

 

ابوذر غفاری

 فرمایشات پیامبر اسلام (ص) به جناب ابوذر غفاری برخی از فرازهای را بیان می کنم ، عین فرمایشات را بیان می کنم که برای ماهم کار بردی است و نیاز به توضیح ندارد ای ابوذر ،بپرهیز از اینکه مرگ در حال لغزش و خطا تو را دریابد که دیگر جای بازگشتی هست و نه پوزش پذیرفته می شود و نه تو را برای آنچه به جانها ده ای می ستایند و نه اشتغالات عدزی به حساب می آید ، بر عمر خود همچون در هم دریافت حریص باش ، ای ابوذر هر یک از شما منتظر چیست ؟ فقر که نیان آور است ، مرضی که به فساد می کشد ، پیری و کهولتی که زمین گیر می کند ؟ یا مرگش که شتابان به سراغ می آید ، یا فرا رسیدن قیامت را ؟ و ساعت قیامت وحشت بارتر و تلخ تر است . ای ابوذر در مورد گناه : مومن گناهش را همچون صخره ای سنگین می بیند که می ترسد که برسرش بیافتند و ... کافر ، گناه خود را همچون مگسی می بیند که بر بینی اش می گذارد . هرگاه خداوند اراده کنی به بنده ای کند گناهش را همیشه پیش چشمش قرار دهد ، و هرگاه خوبی کسی را نخواهد گناهش را زیاد می برد . (که موفق به تو به نشود )                                                                                                                                                  

ای ابوذر ، به کوچکی گناه نکن نگاه به عظمت کسی که نافرمانی اش را انجام می دهی یک انسان حتی به خاطر گناه از رزق محروم می شود .                                                                                                                                                    

ای ابوذر : خدای سبحان در قیامت ، گروهی را به بهشت می برد و به گناهان آنقدر نعمت و عطا می کنند که خسته می شوند در حالی که برتر و بالاتر از ایشان  در درجات بالاتری قرار می گیرند وقتی چشمان آنان به بالاتر می افتد و آنان را می شناسند می گویند خدایا این افراد در دنیا با ما همراه ما بودند چه شد که آنان را برجای برتری  دادی ؟ هیهات هیهات وقتی شما سیر بودنید آنان گرسنگی می کشیدند وقتی سیراب شدید آنان تشنه بودند وقتی در خواب بودید چشم آنان به عبادت بیدار بود. در مورد نماز : خدای بزرگ نور چشم و فروغ دید گانم را در نماز قرار داده است و همانگونه که برای گرسنه طعام و برای تشنه آب را محبوب ساخته ، نماز را نیز محبوب بسی قرار داده است . گرسنه هرگاه غذا بخور و سیر می شود اما من هرگز از نماز سیر نمی شوم .      

ای ابوذر : تا وقتی در حال نمازی در خانه خدا را می زنی و هر کس و هر خانه نمازی را زیاد بگو به بالاخره باز خواهد شد . هرگاه نماز گزار خبر داشت که از نیکهایی که میان آسمان و زمین بر او فرود می ریزد و می دانست که در نماز با چه کسی به سخن ایستاده است هرگز از نماز دست نمی کشید .هر که بتواند بگرید ، بگرید و هر که نتواند خود را به گریه بزند قلبش  را اندوهناک سازد و خود را به گریه بزند . خداوند می فرماید : من بنده ام او ترس را به هر جمع نمی کنم و نیز دو امنیت را اگر کسی در دنیا از من ایمنی باشد و در اخرت هراسناک خواهد بود . و اگر دنیا  خوف و خشیت داشت در قیامت او را ایمن خواهم کرد وقتی در آخرت گناهان افراد بر ایشان عرضه شود بعضی می گویند : ما خائف  بودیم آنگاه بخشوده شوند ... (در مورد دنیا )                          

ای ابوذر : خداوند نسبت به ثروت اندوزی به من می نکرده است ولی نسبت به تسبیح خدا و سجود و عبادت فرمانم داده است که خدا را تا حدی و تا زمانی عبادت کنم که به یقین برسی . سوگند به آنکه جانم در دست اوست اگر دنیا به اندازه بال مگس یا پشه ای ارزش نزد خدا داشت حتی یک جرعه از آن را به کافر نمی داد .                                                                          

اخبار
ارتباط با امام جمعه