چهارشنبه 1395/12/4 - 58 : 20
مشخصات امام جمعه
مجتبی روحانی
مجتبی روحانی
بابل
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
22 بهمن 95

خطبه اول

دعوت به تقوای الهی

امام جمعه بابل در ابتدای خطبه اول به رعایت تقوای الهی سفارش کرد و گفت: امیرالمؤمنین(ع) فرمود ای آحاد مؤمنین همه شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. همانا آن حق خدا بر شما است.اگر تقوا را رعایت کنید بر خدا نیز حقی دارید اگر تقوا را رعایت کنید تقوا نیز از شما صیانت می کند.

تسلیت ایام فاطمیه(س)

خطیب جمعه بابل با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه(س) و تسلیت این ایام گفت: به روایتی 75 روز بعد از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) حضرت فاطمه(س) به شهادت رسیده است. یکی از موضوعات قابل بحث در ارتباط با حضرت زهرا(س) دغدغه ها و نگرانی های آن حضرت(س) است. وجود مبارکه زهرای مرضیه(س) در حیات کوتاه 18 ساله خود چه دغدغه ها و نگرانی هایی داشت و به چه اموری اهتمام می ورزید و چه موضوعاتی برای آن حضرت(س) اولویت داشت؟ اولین دغدغه ای که آن حضرت(س) داشت دغدغه نسبت به پدر بزرگوار خود پیامبر(ص) بود، نه از آن جهت که پدر او است بلکه از آن جهت که رسول ا…(ص) است و مقام رسالت و اعظم انبیای الهی را خدای متعال به پدر او مرحمت کرده است، در طول سه سالی که پیامبر(ص) و مسلمین در شعب ابی طالب تحت فشار بودند پیامبر(ص) بسیار رعایت حال مسلمین را می کردند اما کسی که در این شرایط از پیامبر(ص) مراقبت می کرد و نگران حال پیامبر(ص) بود و بسیار نسبت به او عنایت داشت حضرت زهرای مرضیه(س) بود که پیامبر(ص) لقب ام ابیها را به دختر خود داد چرا که به مانند مادری که از فرزندش مراقبت می کند زهرای مرضیه(س) از پدر خود مراقبت می کرد.

از جمله دغدغه ها و نگرانی های حضرت زهرا(س) وجود مبارک خود بود. آیه مبارکه می فرماید که بر زنام و مردان مؤمن واجب است که نگران حال خود باشند و از فرصت هایی که خدا در اختیار آنها قرار می دهند بهره بگیرند. لذا می بینیم که حضرت(س) بسیار نگران خود و بهره وری از اوقات خود بود. مورخ می گوید که حضرت زهرا(س) آنقدر نگران خود بود که از تمام صحنه ها و موقعیت ها برای خود و حیات ابدیش بهره گرفت و عالی ترین عرصه عبادت و توجه به نماز را در حیات خود داشت.

دغدغه و نگرانی زهرای مرضیه(س) نسبت به عالم قیامت و بعد از حیات مادی است. آن شخصیتی که آن همه برکات را در حیات خود داشت نگران است که بعد از مرگ چه حالتی برای او به وجود می آید. ابن عباس در روایتی از پیامبر(ص) نقل می کند که روزی حضرت(ص) دختر خود را با چهرای محزون می بیند و می فرماید که دخترم چه چیزی تو را ناراحت کرده است؟ حضرت(س) فرمود که یا رسول ا…(ص) شما حالات انسانها را در قیامت توصیف کردید که انسانها در قیامت برهنه ظاهر می شوند این مطلب سبب نگرانی من است. حضرت(ص) فرمود که دخترم نگران نباش خدا سبب امنیت تو را در عالم آخرت فراهم می کند و لباسی بر تو می پوشد که آن لباس تقوا است که برای تو خیر است و تو را از نگرانی می رهاند.

حضرت(س) قبل از شهادت به حضرت علی(ع) فرمود که علی جان اگر من از دنیا رفتم مرا فراموش نکن. کنار قبر من حاضر شو و تلاوت قرآن کن چرا که اگر تو بالای قبر کسی باشی و برای او تلاوت قرآن و طلب رحمت کنی از تمام نگرانی های عالم قبر در امان خواهد بود.

نگرانی دیگر آن حضرت(س) بعد از رحلت پیامبر(ص) است. حضرت(س) بسیار می گریست چرا که نگران اسلام و مسأله ولایت است. افراد و اشخاص نمی فهمند که چرا دختر پیامبر(ص) این قدر ناله می زند و گریه می کند. نگرانی آن حضرت(س) برای خود و مسئولیت همسرش نیست. بلکه نگران مسأله ولایت است. آنقدر برای مسأله ولایت و سرپرستی جامعه بعد از رحلت پیامبر(ص) نگران است که زار زار در بقیع در سایه بانی که تدارک دیده بودند اشک می ریخت و در مسجد مدینه برای مردم خطبه خواند و فرمود که ای مردم مدینه شما امروز مانند کسی هستید که مصیبتی بر آنها وارد شده است اما هنوز درد این مصیبت را نمی فهمد و نمی داند این مصیبت چه رنج بزرگی را در آینده برای او به وجود می آورد. آنقدر اشک می ریخت و شکایت می کرد که وقتی که زنان مدینه در این ایام آمدند تا حال حضرت(س) را بپرسند حضرت(س) فرمود که من از شوهران شما گله دارم چرا این برخورد را با أبالحسن انجام دادند و از او انتقام گرفتند؟ چرا مردان شما او را از حق مسلمی که خدای متعال برای او مقرر فرمود محروم کردند؟ به چه جهتی آن امری که پیامبر در غدیر آن مسأله را یادآوری فرمود فراموش کردند؟

از جمله نگرانی های که آن حضرت(س) داشت، نگرانی های درون خانواده به عنوان یک مادر و همسر است. آن حضرت(س) نگران رضایت مندی شوهرش امیرالمؤمنین(ع) است از خودش است تا مبادا کاری کند که شوهرش از او ناراضی باشد. امیرالمؤمنین(ع) شبی وارد منزل شد و صورت همسر خود را با چهره ای زرد دید از حضرت(س) دلیل آن را پرسید اما ایشان پاسخ نداد و دوباره سؤال خود را پرسید که حضرت زهرا(س) فرمود که چون اصرار دارید پاسخ شما را می دهم، علی جان از شدت گرسنگی چهره ام اینگونه است. چقدر امروز بین زنان ما و محبین زهرای مرضیه(س) با ایشان تفاوت وجود دارد؟! حضرت(ع) فرمود که چرا به من نگفتی؟ حضرت زهرا(س) فرمود که آن شبی که به منزل تو می آمدم پیامبر(ص) فرمود که دخترم از شوهرت چیزی که در توان ندارد نخواه. خجالت می کشم چیزی از تو بخواهم در حالی که می دانم که تو قدرت انجام آن را نداری به همین جهت نمی خواهم تو را در فشار قرار بدهم. شبی که داشت نزد همسر خود وصیت می کرد به همسر خود فرمود که علی جان اگر در طول این چند سال زندگی کردن با تو اگر کاری کردم که سبب نگرانی تو را فراهم کرد از تو تقاضا می کنم که مرا عفو کنی. جمله ای که دل امیرالمؤمنین(ع) را سوزاند و حضرت(ع) گریست و فرمود که زهرا جان خدا را شاهد می گیرم که در طول این چند سال زندگی کمترین کاری که موجب غضب و ناراحتی مرا فراهم کند تو انجام ندادی.

از جمله نگرانی های آن حضرت(س) فرزندان او است که بسیار نگران آنها بود. روزی امیرالمؤمنین(ع) به منزل آمد و دید که حضرت زهرا(س) از بستر بیماری برخواست و در حال شستن لباس بچه ها و فراهم کردن مقدمات پخت نان است. امیرالمؤمنین(ع) بسیار خوشحال شد و تصور کرد که بیماری حضرت(س) برطرف شده است به همین جهت دارد امور خانه و فرزندان را انجام می دهد. حضرت(ع) فرمود که ای دختر رسول ا…(ص) معمولا نمی توانستی چند کار را با هم انجام بدهی؟ حضرت(س) فرمود که علی جان من نگران حال فرزندانم بعد از خودم هستم دیشب در عالم خواب پدرم به من فرمود که زهرا جان امروز آخرین روز حیات تو است و فردا به من ملحق می شوی. با خود اندیشیدم و دیدم که فردا که از دنیا بروم تو مشغول غسل و کفن من هستی می ترسم که فرزندانم گرسنه بمانند و لباسشان نامناسب باشد.

امیرالمرمنین(ع) فرمود که بدن زهرا را غسل دادم و کفن بر بدنش پوشاندم و بدن را وارد منزل کردم و گفتم که بچه های زهرا(س) بیایید با بدن مادر خود خداحافظی کنید. حسن و حسین(ع) آمدند و خود را بر بدن مادر انداختند. حسن(ع) خود را بر روی سینه مادر انداخت و أباعبدا…(ع) خود را بر روی کف پای مادر انداخت و گفتند که مادر جان چرا ما را تنها گذاشتی آیا کاری کردیم که سبب ناراحتی تو از ما شده است؟ به خدا قسم دیدم که دست های زهرا(س) از زیر کفن بیرون آمد و فرزندان یتیم خود را در آغوش گرفت.

حضرت زهرا(س) حتی بعد از شهادت هم نگران حال فرزندان خود بودی اما نبودی در کربلا که ببینی چه بر سر حسین(ع) و زینب(س) گذشت. زمانی که زینب(س) بر بالای تل آمد و دید که شمر بر روی سینه حسین(ع) نشسته است و خنجر بر حنجر حسین(ع) می کشد.

 

 

 

 

خطبه دوم

امام جمعه بابل در ابتدای خطبه دوم نیز به رعایت تقوای الهی سفارش کرد.

اهمیت نماز جمعه در اسلام

خطیب جمعه بابل با اشاره به اهمیت نماز جمعه در اسلام گفت: امام صادق(ع) فرمود که روز جمعه روز اجتماع انسانها در قیامت است. هیچ مؤمنی نیست که با پاهای خود به سمت نماز جمعه بیاید مگر اینکه خدای متعال تمام سختی های روز قیامت را از این انسان برمی دارد.

فرا رسیدن ایام فاطمیه(س)

امام جمعه بابل  در خطبه دوم نیز فرا رسیدن ایام حزن و ماتم فاطمیه(س) را تسلیت گفت و بیان داشت: ایام فاطمیه(س) فرا رسیده است ضمن اقامه عزا در ایام فاطمیه(س) از فاطمیه اول تا دوم باید حرمت این ایام را نگه بداریم و نگذاریم حرمت این ایام شکسته شود. به ویژه روزهای شهادت را مد نظر قرار بدهیم و با حضور در مجالس و محافل عزای حضرت صدیقه طاهره(س) آن رزق خود را از خدای متعال بگیریم که خدای متعال برکات خود را در این مسأله قرار داده است.

38 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی22 بهمن ماه

خطیب جمعه بابل با اشاره به فرا رسیدن 38 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تقدیر از شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن امسال گفت: فرا رسیدن 38 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به محضر رهبر معظم انقلاب و آحاد این ملت و یکایک نمازگزاران تبریک و تهنیت عرض می کنم. صمیمانه و بیش از سالیان گذشته باید از حضور پرشور شما برداران و خواهران در این راهپیمایی باشکوه تقدیر و تشکر کنم. امروز از برادری خواستم تا از ابتدا تا به انتهای جمعیت را برآورد کند تا ببیند چه تعداد از مردم در این راهپیمایی حضور دارند ایشان گفت که امسال در حالی که هوا بارانی بود انصاف نسبت به سالیان گذشته جمعیت مردم کم نظیر بود اما در عین حال این مردم شریف و بزرگ و گرانقدر و وفادار به اسلام و انقلاب با حضور خود سعی کردند بر گرمی اسلام و انقلاب اسلامی بیافزایند. تشکر این کار شما حقیقتا با خدا است. پروردگارا متعال به برکت جان فشانی این مردم و به برکت 38سال حضور قدرتمندانه و همه جانبه این مردم در صحنه های مختلف انقلاب بالاترین پاداشت را بر آحاد این مردم و جامعه نازل بفرما. این حرکت شما اولین جلوه اش شکرگزاری از نعمت بزرگ پروردگار متعال است. خدای متعال این اقتدار و عظمت را به ملت ایران عطا کرده است. این حضور شما مردم عزیز نشان می دهد این انقلاب اسلامی زنده است و حیات دارد و به حیات نورانی اش ادامه می دهد. چقدر انسان باید شکرگزار پروردگار متعال از این عزتی که خدای متعال به این ملت داد، باشد؟ ملت و کشوری که در گذشته بازیچه بودند امروز وزیر خارجه روسیه می گوید که ایران یک قدرت بازیگر و نقش آفرین در منطقه است. این عظمت بزرگی است که خدای متعال نسبت به ملتی ذلیل عنایت کرده است، ملتی حقیر و ملتی که در عرصه سیاسی و بین المللی   به عکس ادای سردمدارانش کسی حسابی روی آنها باز نمی کرد و تمام امور آنها در اختیار دیگران بود، خدا به برکت انقلاب اسلامی امور ما را به خود این ملت برگرداند و زمینه عزت همه جانبه را به صورت نسبی برای ملت ما فراهم کرد.

این راهپیمایی نشان دهنده علاقه مندی نسبت به انقلاب اسلامی است. عامل حمایت مردم مهم ترین عامل پشتیبانی از نظام اسلامی است که زمینه اقتدار نظام در طول سالیان متمادی را فراهم کرد. اگر نظام اسلامی اقتدار و عظمتی دارد همه اینها به پشتیبانی حضور گسترده مردم است که زمینه این عزت را و ترس  .و نگرانی دشمن را نسبت به ملت و کشور ما فراهم کرد. مردم با این حرکت نشان دادند که تا جان در بدن دارند و تا نظامی که در رأس آن رهبری چون این رهبر گرانقدر وجود دارد که در مسیر انقلاب اسلامی حرکت می کند با آنچه که در توان دارند از نظام اسلامی حمایت می کند و نسبت به این مسأله کوتاهی نمی کنند همانگونه که در طول 38سال در قالب های مختلف این امر را نشان دادند.

در طول یک سال رسانه ها و بوق هی خبیث تبلیغاتی دشمن درصد هستند بر علیه اسلام و انقلاب اسلامی موج  آفرینی کنند و زهر خود را در کام این مردم و شنوندگان خود بریزند. خدا به برکت همین راهمپیمایی و حضور گسترده و پرشور تمام این تبلیغات و زهرپراکنی و لجن گونی آنها را می شوید و از بین می برد و دوباره انقلاب اسلامی را در قلوب این مردم مستحکم می کند و سبب نگرانی دشمنان اسلام را فراهم می کند. شاید این لطف پروردگار متعال باشد که در ایام دهه فجر و قبل از آن مطلبی از زبان دشمنان اسلام شنیده می شود که بر هیجان مردم جهت حضور در انتخابات؟  می افزاید از جمله آنها سخنان احمقانه رییس جمهور ناپخته و احمق آمریکا است که نشان داد با فقدان تجربه مسئولیت ریاست جمهوری کشور را برعهده گرفته است و آن اراجیفی که در طی مدت کوتاه ریاست جمهوری اش گفت و سعی کرد با این حرف ها دل ملت ما را خالی کند و آنها را بترساند و جملات عجیب و رفتارهایی که از خود نشان داد، به تعبیر رهبر معظم انقلاب جدا تشکر کنیم چرا که چهره تیره و تار آمریکا را به همه نشان داد. خباثت و رذالت درونی اش و تمام ددمنشیهایی که منحصر به ملت ما نیست بلکه نسبت به همه ملت ها و اسلام است را نشان می دهد. این چهره سیاه خود را برملا کرد و به همه اشخاص و افراد فهماند که این چهره حقیقی ما است. ملت ما حق دارد نسبت به این عناصر خبیث ابراز نفرت کند. جالب است که از سراسر دنیا از جمله اتحادیه اروپا و فرانسه و آلمان نسبت به این سباست ها و بی تدبیری های رییس جمهور آمریکا ابراز نگرانی و نفرت می کنند چه در درون خود آمریکا چه سراسر جهان معاصر بین المللی علیه این عنصر از این طریق نفرت خود را نشان می دهند. یکی از اموری که مردم ما را امروز به مانند هرسال واداشت تا بیش از گذشته در راهپیمایی حضور داشته باشند این بود که به یاوه گویی های این عنصر احمق نشان بدهند این تهدیدات برای ملت ما نه تنها سبب نگرانی را فراهم نمی کند بلکه این ملت همانگونه که تا به حال با اقتدار درسنگرهای خود قرار گرفت از این به بعد هم با اقتدار بیشتری در این سنگر قرار خواهد گرفت و با تمام قدرت مشت محکمی بر دهان عناصری مانند او خواهد زد. رهبر معظم انقلاب فرمودند که در 22بهمن ماه مردم عزیز ما باید پاسخگوی این اراجیف گویی های این عنصر باشند. با دو کار پاسخ شما را می دهیم امروز با حضور و با فریاد خود پاسخ دادیم و دیگری با فریادی به مانند فریادهایی که از قبل از انقلاب این ملت این فریاد را زد قدرتمندانه این پیام را در پاسخ عناصری مانند ترامپ خواهیم داد و آن شعار«مرگ بر آمریکا» است.

در عین اینکه لبه و نشانه این انقلاب برعلیه دشمنان ما است اما حضور شما مردم و مسئولان انقلاب هم این مسأله را می رساند که آنها هم حافظ انقلاب اسلامی باشند. پیوست انقلاب را در تمام امور و پروژه ها و انتساب کسی که مسئولیت می یابد بسنجند و ببیندکه آیا آن فرد انقلابی است یا نه؟ نگرانی رهبر معظم انقلاب بر انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن است. نگران هستم چرا که در این ایام از طریق رسانه ها مطلع شدیم که اکثر استانها نسبتا پروژهای خوبی برای افتتاح داشتند و مسئولان نظام از  رییس جمهور گرفته تا افراد دیگر آن پروژه ها را افتتاح کردند اما بسیار متأسف هستم که در استان مازندران با پروژه ای متناسب با شخصیت و شأنیت این مردم رو به رو نبودیم. این مسأله نشان می دهد که انقلابی عمل نمی کنیم! این مدیریت است که تضمینی بر انقلاب و اندیشه های امام عزیز(رض) است. انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن است که می تواند بر کارنامه مسئولان نظام اسلامی بیش از پیش بیافزاید.

برگزاری یادواره1744 شهید شهرستان بابل

حجت الاسلام والمسلمین روحانی با اشاره به برگزاری یادواره 1744 شهید شهرستان بابل  گفت: شهرستان بابل افتخار دارد که بالاترین تعداد شهید را در تقدیم این انقلاب کرده است که از جمله آنها شهدای روحانی هستند.  اگر شهدای پنج استان را جمع کنیم به اندازه تعداد شهدای این شهرستان شهید روحانی ندارد. روحانیت این شهرستان همانگونه که اولین جرقه انقلاب را زد خود در این صحنه پیشاپیش این مردم حرکمت کرد و این مردم را به حضور در این عرصه ها فراخوان کرد. همین امر موجب شد که بالاترین شهید جانباز را این شهرستان تقدیم کند. به همین جهت جهت تجلیلی از 1744 شهید این شهرستان با محوریت شهدای روحانی در روز شنبه 30 بهمن ماه مراسمی در مصلی برگزار خواهد شد و انشاء ا… آیت ا… صدیقی سخنران این برنامه خواهد بود و این امر منوط به حضور گسترده شما مردم است که هر ساله در این یادواره ها با شکوه کامل حضور پیدا می کنید.

 

ارتباط با امام جمعه