دوشنبه 1396/8/1 - 7 : 4
مشخصات امام جمعه
محمداسماعیل قلی پور
محمداسماعیل قلی پور
بابلسر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
اهتمام و نگاه ویژه مسئولان به زیر ساختهای ورزشی بابلسر/زیر ساختهای ورزشی شهرستان بابلسر در خور شان این مردم نیست.
اخبار
ارتباط با امام جمعه