سه شنبه 1395/11/5 - 46 : 20
مشخصات امام جمعه
سید جلیل مرتضوی
سید جلیل مرتضوی
آمل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه