جمعه 1396/5/6 - 8 : 5
مشخصات امام جمعه
سید جلیل مرتضوی
سید جلیل مرتضوی
آمل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه