پنج شنبه 1396/2/7 - 40 : 17
مشخصات امام جمعه
سید جلیل مرتضوی
سید جلیل مرتضوی
آمل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه