جمعه 1396/4/2 - 15 : 6
مشخصات امام جمعه
سید جلیل مرتضوی
سید جلیل مرتضوی
آمل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه