چهارشنبه 1397/3/2 - 24 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر زاغمرز - استان مازندران

معرفی امام جمعه
سید جلال موسوی تبار
سید جلال موسوی تبار
امام جمعه شهر: زاغمرز
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران شهرستان بهشهر زاغمرز کوچه کوثر دفتر امام جمعه زاغمرز
تلفن دفتر امام جمعه:
01134614056
شماره فاکس:
01134614056
نشانی کانال تلگرام:
خطبه نماز جمعه 1396/4/30
رئیس جمهور محترم کابینه ای کارآمد و خدمتگزار انتخاب نماید.
رئیس جمهور محترم کابینه ای کارآمد و خدمتگزار انتخاب نماید.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر زاغمرز
محل برگزاری نماز جمعه - زاغمرز
ارتباط با امام جمعه