دوشنبه 1397/5/1 - 25 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر صلاح الدین کلا - استان مازندران

معرفی امام جمعه
اصغر موسی زاده
اصغر موسی زاده
امام جمعه شهر: صلاح الدین کلا
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران شهرستان نوشهر صلاح الدین کلا منطقه سی سنگان
تلفن دفتر امام جمعه:
01152170390
شماره فاکس:
01152171390
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
تأ ثیر قران در زندگی بشر ـ سوءظن و حسن ظن
تأ ثیر قران در زندگی بشر ـ سوءظن و حسن ظن
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر صلاح الدین کلا
محل برگزاری نماز جمعه -
ارتباط با امام جمعه