چهارشنبه 1396/6/29 - 16 : 18
مشخصات امام جمعه
سید محمود جلالی
سید محمود جلالی
فريدون كنار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
خطبه های نمازجمعه 24 شهریور 1396
خطبه های نمازجمعه 24 شهریور 1396
اخبار
ارتباط با امام جمعه