دوشنبه 1396/8/29 - 37 : 22
مشخصات امام جمعه
سید محمود جلالی
سید محمود جلالی
فريدون كنار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/19
خطبه های نمازجمعه19 آبان ماه 1396

خطبه های نمازجمعه19 آبان ماه 1396

اخبار
ارتباط با امام جمعه