دوشنبه 1397/5/1 - 30 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر قائم شهر - استان مازندران

معرفی امام جمعه
علی معلمی
علی معلمی
امام جمعه شهر: قائم شهر
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران - قائم شهر - خیابان آیت الله صالحی مازندرانی-البرز24
تلفن دفتر امام جمعه:
011-42223636
شماره فاکس:
011-42204388
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
باید بدانیم ، کسی دلسوز ما نیست . باید خودمان ، تدبیرمان ، آینده نگری مان و روی پای خودمان ایستادن را تکیه کنیم
باید بدانیم ، کسی دلسوز ما نیست . باید خودمان ، تدبیرمان ، آینده نگری مان و روی پای خودمان ایستادن را تکیه کنیم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر قائم شهر
محل برگزاری نماز جمعه - قائم شهر
ارتباط با امام جمعه