شنبه 1398/1/31 - 18 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر قائم شهر - استان مازندران

معرفی امام جمعه
علی معلمی
علی معلمی
امام جمعه شهر: قائم شهر
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران - قائم شهر - خیابان آیت الله صالحی مازندرانی-البرز24
تلفن دفتر امام جمعه:
011-42223636
شماره فاکس:
011-42204388
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1396/4/30
اگر بگوییم کاری به کار دولت نداشته باشیم، یعنی کاری به کار انقلاب ، کاری به کار شهدا ، کاری به کار امام نداشته باشیم . یعنی خداحافظی کنیم از امام و شهدا و انقلاب اگر بگوییم کاری به کار دولت نداشته باشیم!نعوذبالله!
اگر بگوییم کاری به کار دولت نداشته باشیم، یعنی کاری به کار انقلاب ، کاری به کار شهدا ، کاری به کار امام نداشته باشیم . یعنی خداحافظی کنیم از امام و شهدا و انقلاب اگر بگوییم کاری به کار دولت نداشته باشیم!نعوذبالله!
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه