شنبه 1398/1/31 - 43 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر قائم شهر - استان مازندران

معرفی امام جمعه
علی معلمی
علی معلمی
امام جمعه شهر: قائم شهر
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران - قائم شهر - خیابان آیت الله صالحی مازندرانی-البرز24
تلفن دفتر امام جمعه:
011-42223636
شماره فاکس:
011-42204388
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1396/5/20
واقعاً جای تأسف است که بعضی از نمایندگان در برابر آن خانمی که از اتحادیه ی اروپا آمده ذوق زدگی نشان بدهند که با او عکس بگیرند .مجلس باید از ملت عذرخواهی کند .
واقعاً جای تأسف است که بعضی از نمایندگان در برابر آن خانمی که از اتحادیه ی اروپا آمده ذوق زدگی نشان بدهند که با او عکس بگیرند .مجلس باید از ملت عذرخواهی کند .
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه