شنبه 1398/1/31 - 32 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر قائم شهر - استان مازندران

معرفی امام جمعه
علی معلمی
علی معلمی
امام جمعه شهر: قائم شهر
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران - قائم شهر - خیابان آیت الله صالحی مازندرانی-البرز24
تلفن دفتر امام جمعه:
011-42223636
شماره فاکس:
011-42204388
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1396/5/27
ملتی به نام اسلام سر بلند کرد که عَلَم اسلام را برافراشته نگه بدارد قدرتهای استکباری تحمل نمی‌کنند و می‌خواهند سرکوب کنند. حالا اینجا در برابر قدرتهای استکباری تسلیم بشویم؟ نعوذ بالله!
ملتی به نام اسلام سر بلند کرد که عَلَم اسلام را برافراشته نگه بدارد قدرتهای استکباری تحمل نمی‌کنند و می‌خواهند سرکوب کنند. حالا اینجا در برابر قدرتهای استکباری تسلیم بشویم؟ نعوذ بالله!
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه