شنبه 1397/5/27 - 0 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر قائم شهر - استان مازندران

معرفی امام جمعه
علی معلمی
علی معلمی
امام جمعه شهر: قائم شهر
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران - قائم شهر - خیابان آیت الله صالحی مازندرانی-البرز24
تلفن دفتر امام جمعه:
011-42223636
شماره فاکس:
011-42204388
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1396/12/11
قطعاً خواسته ی همه ی مردم ایران اسلامی این است که با یک چنین اخلالگرانی مقابله ی به مثل بشود و باید آنها قصاص و اعدام بشوند و به اعدام برسند در اسرع وقت .
قطعاً خواسته ی همه ی مردم ایران اسلامی این است که با یک چنین اخلالگرانی مقابله ی به مثل بشود و باید آنها قصاص و اعدام بشوند و به اعدام برسند در اسرع وقت .
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر قائم شهر
محل برگزاری نماز جمعه - قائم شهر
ارتباط با امام جمعه