چهارشنبه 1396/6/29 - 17 : 18
مشخصات امام جمعه
یوسفعلی تیموری یانسری
یوسفعلی تیموری یانسری
كياسر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/3
«انقلابی،مؤمن وصادق بودن»دلیل ماندگاری نام شهیدان رجایی وباهنر
ارتباط با امام جمعه