سه شنبه 1397/3/1 - 36 : 14

صفحه ویژه امام جمعه شهر تنكابن - استان مازندران

معرفی امام جمعه
عبدالعلی پوراکبر
عبدالعلی پوراکبر
امام جمعه شهر: تنكابن
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مازندران-تنکابن- دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
01154223700
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال تلگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/2/7
'گزارش نماز جمعه تنکابن 97/02/07
'گزارش نماز جمعه تنکابن 97/02/07
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر تنكابن
محل برگزاری نماز جمعه - شهید بهشتی تنکابن
ارتباط با امام جمعه