دوشنبه 1397/4/4 - 45 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر قراخیل - استان مازندران

معرفی امام جمعه
مهدی خوبرو
مهدی خوبرو
امام جمعه شهر: قراخیل
استان : مازندران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قائم شهر قراخیل
تلفن دفتر امام جمعه:
01142113887
شماره فاکس:
01142113886
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/4/1
باید هوشیار باشیم فریب تبلیغات شیاطین را نخوریم
باید هوشیار باشیم فریب تبلیغات شیاطین را نخوریم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر قراخیل
محل برگزاری نماز جمعه - قراخیل
ارتباط با امام جمعه