شنبه 1396/4/3 - 0 : 10
مشخصات امام جمعه
محسن رشوندی
محسن رشوندی
محمود آباد نمونه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
خطبه های نماز جمعه 96/3/26
ارتباط با امام جمعه