يکشنبه 1396/12/27 - 58 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسفرورين - استان قزوین

معرفی امام جمعه
اسدا... زارعی
اسدا... زارعی
امام جمعه شهر: اسفرورين
استان : قزوین
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1396/12/25
كافر،كافراست چه تيلرسون باشد يامايكل پمپئو/ماه
كافر،كافراست چه تيلرسون باشد يامايكل پمپئو/ماه
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر اسفرورين
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه