جمعه 1396/5/27 - 50 : 7
مشخصات امام جمعه
سیدمرتضی فاطمیان
سیدمرتضی فاطمیان
اقباليه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
اخبار نه دی

بسم الله الرحمن الرحیم

1- اختصاص یک خطبه توسط امام جمعه در رابطه با حماسه نه دی.  95/10/3.

2- سخنرانی امام جمعه در مسجد جامع سیدالشهدا علیه السلام به مناسبت حماسه نه دی. 95/10/4 و 95/10/5.

3- سخنرانی امام جمعه در مسجد شید اصفهان به همراه نماز جماعت در رابطه با حماسه نه دی. 95/10/6.

4- سخنرانی امام جمعه در سالن بحران برای خواهران بسیجی ورزشکار و اهداء لوح تقدیر به مربیان موفق توسط امام جمعه.95/10/6

5- سخنرانی امام جمعه در کمیته امداد حضرت امام با حضور مسئولین پیرامون حماسه نه دی. 95/10/7.

6- سخنرانی امام جمعه در سالن مدرسه شهید قندچی به مناسبت نه دی برای اولیاء و مربیان. 95/10/8.

7- دعوت از آقای دکترمحمد عباسی به مناسبت نه دی به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه. 95/10/9.

8- سخنرانی امام جمعه در دبیرستان عترت در جمع دانش آموزان به مناسبت نه دی. 95/10/11.

ارتباط با امام جمعه