يکشنبه 1396/11/1 - 37 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدمرتضی فاطمیان
سیدمرتضی فاطمیان
اقباليه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/1
واقعیت امر آن است که کشورهای غربی از آمریکا گرفته تا کشور‌های اروپایی از توان مستقل دفاعی ایران و البته الگو شدن برای جهانیان با محوریت رسیدن به توان برتر نظامی بدون وابستگی به غرب هراس دارند و نقش آفرينی ایران در منطقه را برابر با شکست سیاست‌های استعماری خود می‌دانند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه