چهارشنبه 1397/10/26 - 44 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر رامند(دانصفهان) - استان قزوین

معرفی امام جمعه
حسین انصاری
حسین انصاری
امام جمعه شهر: رامند(دانصفهان)
استان : قزوین
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.