يکشنبه 1397/4/31 - 58 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر رامند(دانصفهان) - استان قزوین

معرفی امام جمعه
حسین انصاری
حسین انصاری
امام جمعه شهر: رامند(دانصفهان)
استان : قزوین
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر رامند(دانصفهان)
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه