شنبه 1396/2/9 - 2 : 12
مشخصات امام جمعه
سید محمد سعیدی
سید محمد سعیدی
قم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
نماز جمعه 25 فروردین 96
ارتباط با امام جمعه