يکشنبه 1397/2/2 - 9 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر صوفيان - استان آذربایجان شرقی

معرفی امام جمعه
میرعبدالعظیم گلدوست
میرعبدالعظیم گلدوست
امام جمعه شهر: صوفيان
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر صوفيان
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه