يکشنبه 1397/7/29 - 41 : 16

صفحه ویژه امام جمعه شهر حاجي آباد (قنوات) - استان قم

معرفی امام جمعه
رضا کرمی پور
رضا کرمی پور
امام جمعه شهر: حاجي آباد (قنوات)
استان : قم
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
خوشبختانه شوری نگهبان خارج از هیاهو ها تصمیم میگیرد
خوشبختانه شوری نگهبان خارج از هیاهو ها تصمیم میگیرد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه