جمعه 1396/5/27 - 50 : 7
مشخصات امام جمعه
سیدهاشم حسینی بوشهری
سیدهاشم حسینی بوشهری
قم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
ریشه‌کن کردن فقر و فساد" در اولویت کاری رئیس جمهور باشد
اخبار
ارتباط با امام جمعه