يکشنبه 1396/11/1 - 39 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدهاشم حسینی بوشهری
سیدهاشم حسینی بوشهری
قم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
حمایت‌ برخی کشور‌های اسلامی از رژیم صهیونیستی خیانت به اسلام است
اخبار
ارتباط با امام جمعه