سه شنبه 1395/11/5 - 27 : 4
مشخصات امام جمعه
سیدهاشم حسینی بوشهری
سیدهاشم حسینی بوشهری
قم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/8/14
شعار «مرگ بر آمریکا» منطبق بر منطق دینی است. بودجه لازم به توسعه فرهنگ عمومی اختصاص پیدا کند
اخبار
ارتباط با امام جمعه