يکشنبه 1395/12/1 - 14 : 22
مشخصات امام جمعه
سیدهاشم حسینی بوشهری
سیدهاشم حسینی بوشهری
قم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/8/14
شعار «مرگ بر آمریکا» منطبق بر منطق دینی است. بودجه لازم به توسعه فرهنگ عمومی اختصاص پیدا کند
اخبار
ارتباط با امام جمعه