• سیزدهمین نشست ائمه جمعه استان سمنان -کلاته خیج -بهمن 1395

  • چهاردهمین نشست ائمه جمعه استان سمنان - کلاته خیج - بهمن 1395

  • دهمین نشست ستاد های نماز جمعه استان سمنان -شاهرود -بهمن 1395

  • نهمین نشست ستاد های نماز جمعه استان سمنان -کلاته رودبار -بهمن 1395

ائمه جمعه استان

پنج شنبه 1396/1/3 - 50 : 20

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات