• سخنرانی مسئول دفتر استان سمنان در راه پیمتئی روز جهانی قدس مهدیشهر

  • شرکت مسئول دفتر استان در راهپیمائی روز قدس در مهدیشهر

  • حضور مسئول دفتر استان در جلسه ستاد نماز جمعه سرخه -96

  • بازدید از مهد آدینه سمنان -6

ائمه جمعه استان

پنج شنبه 1396/4/8 - 45 : 6

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات