• شورای فرهنگ عمومی استان سمنان -96

  • بازدید از پزوژه ساخت مصلی در بیارجمند

  • گرد همائی منطقه ای ستاد های نماز جمعه استان سمنان -بیارجمند -96

  • دیدار و گفتگو مسئول دفتر نمایندگی در استان با امام جمعه کالپوش -96

ائمه جمعه استان

سه شنبه 1396/3/2 - 21 : 19

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات