• جلسه ستاد نماز حمعه مهدیشهر با حضور مدیر نمایندگی استان سمنان -98

  • درگذشت مدیر ستاد نماز جمعه سمنان

  • حضور مدیر نمایندگی استان سمنان در نماز جمعه کلاته خیج - اردی بهشت 98

  • چهارمین گرد همائی منطقه ای مشترک ائمه جمعه استان سمنان 98

ائمه جمعه استان

دوشنبه 1398/2/30 - 48 : 1

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات