• دومین گرد همائی ائمه جمعه استان سمنان -خرداد 97-مشهد مقدس

  • اولین گرد همائی استانی مسئولین ستاد های نماز جمعه استان سمنان -خرداد 97-مشهد مقدس

  • دومین گرد همائی ائمه جمعه استان سمنان -خرداد 96-مشهد مقدس

  • حضور مسئول دفتر استان در راه پیمائی روز قدس 97 و نماز جمعه شهر درجزین

ائمه جمعه استان

سه شنبه 1397/4/5 - 20 : 0

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات