• بازدید از نماز جمعه ایوانکی

  • شرکت مسئول دفتر استان سمنان در نماز جمعه رودیان

  • چهارمین گرد همائی ائمه جمعه استان سمنان -شهریور 97

  • جلسه بنیاد زائر دز استان سمنان -

ائمه جمعه استان

سه شنبه 1397/7/3 - 16 : 9

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات