• حضور مسئول دفتر استان سمنان در نماز جمعه کلاته خیج

  • بازدید مسئول دفتر استان لز مصلای دیباج

  • حضور مسئول دفتر استان در نماز جمعه کلاته رودبار

  • حضور مسئول دفتر استان سمنان در نماز جمعه حسین آباد کالپوش

ائمه جمعه استان

يکشنبه 1397/2/2 - 6 : 9

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان

منشورات