شنبه 1396/9/25 - 8 : 5
مشخصات امام جمعه
عباس امینی
عباس امینی
شاهرود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
بخشی ازخطبه اول
حجت الاسلام والمسلمین 
حاج آقای سعیدی
امام جمعه موقت شاهرود:
✅توصیه به تقوا و پرهیز از دنیا از سفارشات امیرمومنان است. 
✅انسان طالب جاودانگی است
آیا این دست یافتنی است؟
بله مرگ انتقال از این دنیا
 به دنیای دیگر است.
انسان موجودی است ک تکامل تدریجی دارد
✅هرکس لباس تقوا را ازتن بیرون کند باهیچ لباسی پوشیده نمیشود. امیرالمومنین(ع)]
بخشی از خطبه دوم:
 
✅اولین مناسبت اغاز به کار دولت دوازدهم است که دومرحله تنفیذ و تحلیف انجام شد.
✅وزرا به مجلس معرفی شدند و اینجا وظیفه مجلس است که دقت کنند و باعلم رای دهند
✅ایا تنفیذ امری تشریفاتی است و بار شرعی و حقوقی ندارد؟
مشروعیت و مقبولیت
مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی 
مشروعیت الهی یعنی حق حاکمیت را چه کسی به حاکم میدهد
هرکس غالب شد همان حاکم است
که این روش معاویه 
اگر قدرت از نظر مردم شکل گرفت  میشودحق 
اما معصومین و باری تعالی روش دیگری دارد 
قدرت از صاحب قدرت باید نشات بگیرد و صاحب کسی نیست جز خدا
مجرای این قدرت انبیا هستند ولاغیر
خدا ولایت تکوینی وتشریعی دارد برما
مجرای این قدرت در زمان غیبت فقهای جامع الشرایط هستند
✅ولایت آب حیات بشر هست
حق حاکمیت از ان خداست اما قدرت حاکمیت از آن خداست 
اگر ولی فقیه تنفیذ نکند رییس جمهور حق تصرف ندارد
✅ در امور دو خواسته را دولت باید دنبال کند یک مطالبات رهبری و دوم مطالبات مردم.
✅مشکل اب شاهرود باید تا  بحرانی نشده حل شود
✅هوشمندی رهبر در مسایل منطقه بسیار مفید بوده 
اولین مسئله منطقه هزینه بسیارکم در عراق وسوریه است .
یکی از تدابیررهبری همین بود با هزینه بسیارکم کار در عراق و سوریه دارد پیش میرود.(هزینه کم بهره بالا)
بومی و منطقه ای کردن سیاست ها در منطقه  که به مردم انگیزه حرکت داده دیگر تدبیر رهبری است.
سوم تبدیل تهدید به فرصت
بهره گیری از ضعف دشمن
تبدیل نبرد نابرابر به نبرد نامتقارن
96/5/20
 
ارتباط با امام جمعه